Komunikat ws. wysokości minimalnej stawki godzinowej

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Centrum Kadrowo-Płacowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uprzejmie informuje, iż w dniu 15 września 2017 r. Rada Ministrów ogłosiła nową minimalną stawkę godzinową, która od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie wynosiła 13,70 zł brutto (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. Dz. U. poz. 1747 z 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.).

W związku z powyższym Centrum Kadrowo-Płacowe prosi o zawieranie umów zleceń od dnia 1 stycznia 2018 r. według nowej, obowiązującej stawki godzinowej. Umowy zlecenia zawarte przed 1 stycznia 2018 r. a zawierające stawkę 13,00 zł brutto i kontynuowane w 2018 r. winny być aneksowane przez jednostki sporządzające umowę i dostarczone do Centrum Kadrowo-Płacowego w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

Mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    14 listopada 2017