Komunikat Rektora dot. gratyfikacji urlopowej

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z §9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS (Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) zainteresowani pracownicy, którzy w 2020 r. korzystają z urlopu wypoczynkowego (minimum 14-dniowego), mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego dla pracownika, zwanego „gratyfikacją urlopową” (Zał. Nr 4):

 • do Kancelarii UMCS,
 • lub przez Pocztę Polską (proszę adresować: Biuro Socjalne UMCS, pok. 1006, 10. piętro, pl. M.C.-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin).

Przed przysłaniem wniosku dot. gratyfikacji urlopowej należy wprowadzić do systemu SAP urlop wypoczynkowy, zatwierdzony przez bezpośredniego przełożonego.

Przewidzianą gratyfikację urlopową dla pracowników UMCS w 2020 r. przedstawia poniższa tabelka.

Przychód osiągnięty w UMCS

za 2019 rok

Kwota dofinansowania

do 35 000,00

2800,00

od 35 000,01 do 55 000,00

2600,00

od 55 000,01 do 70 000,00

2400,00

od 70 000,01 do 85 000,00

1100,00

od 85 000,01 do 100 000,00

700,00

powyżej 100 000,01

400,00


Emeryci i renciści pracujący w UMCS, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych przysługujących im w UMCS, nie mają prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

Jednocześnie informuję, że pierwsza wypłata gratyfikacji urlopowej planowana jest na 20.07.2020 r.

Z poważaniem

Rektor UMCS
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

  Aktualności

  Autor
  Stanisław Michałowski
  Data dodania
  16 czerwca 2020