Komunikat Kwestury i Centrum Kadrowo-Płacowego

Kwestura oraz Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS przypominają:

  • dokumenty finansowe (faktury, rachunki, delegacje i in.), wystawione do 31 grudnia 2020 r., należy dostarczyć do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2021 r.
  • rachunki za wykonanie umów cywilnoprawnych w 2020 roku należy dostarczyć do Biura Umów Cywilnoprawnych w nieprzekraczalnym terminie do 25.02.2021 r.

Dokumenty dostarczone po tym terminie zostaną zaksięgowane w koszty 2021 r., a odsetki za nieterminowe płatności faktur oraz należności dla Urzędu Skarbowego za nieterminowe opłacenie podatku obciążą osobę wskazaną przez Jednostkę.

Kwestor UMCS Katarzyna Komotajtis
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego Agnieszka Krukowska

    Aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2021