Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Komunikat adresowany do pracowników UMCS, których planowane dochody na rok 2017 ze wszystkich źródeł przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę skali podatkowej

Szanowni Państwo,

Centrum Kadrowo-Płacowe informuje, że w roku 2017 wprowadzone zostały zmiany w przepisach podatkowych, dotyczące uprawnień do zastosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Progi podatkowe pozostały na niezmienionym poziomie. Zmianie uległa zaś kwota zmniejszająca podatek, przy czym jej wysokość nie jest już stałą wartością, przysługującą każdemu podatnikowi, którego dochody były opodatkowane według skali podatkowej. Zgodnie z art. 32 ust. 1e ustawy o PIT, podatnik ma prawo do złożenia płatnikowi oświadczenia, że za dany rok jego przewidywane dochody ze wszystkich źródeł przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o kwotę 46,33 zł począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

W związku z powyższym pracownicy, którzy przewidują, że dochód za 2017 rok ze wszystkich źródeł przekroczy kwotę 85 528 zł, mogą w Biurze Płac (pok. 907) złożyć oświadczenie o tym, by UMCS pobierał zaliczkę na podatek bez pomniejszania o kwotę 46,33 zł.

Biuro Płac UMCS jednocześnie informuje, że wobec pracowników, których dochody w UMCS przekroczą 85 528 zł, automatycznie zastosowana zostanie zaliczka na podatek bez pomniejszania o kwotę 46,33 zł.

Z poważaniem
mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2017