Informacja o refundacji wypoczynku dzieci

Wnioski o refundację wypoczynku dzieci, które wpłynęły do Biura Socjalnego do 30 czerwca 2020 r., zostaną rozpatrzone w październiku br. po dołączeniu rachunku lub faktury potwierdzającej pobyt dziecka na koloniach lub wczasach. Rachunek lub fakturę należy przesłać Pocztą Polską (proszę adresować: Biuro Socjalne UMCS, pok. 1006, 10. piętro, pl. M.C.-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) albo przez Kancelarię UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    29 lipca 2020