Informacja dla pracowników/czek z bólami kręgosłupa

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie realizuje projekt profilaktyczny pn. „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w makroregionie wschodnim”, którego celem jest zwiększenie wykrywalności przewlekłych bólów kręgosłupa oraz zapobiegania im poprzez wdrożenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Osoby, które borykają się z bólem kręgosłupa i chcą wziąć udział w projekcie, powinny wypełnić dwa krótkie kwestionariusze przesiewowe dostępne na stronie: kregoslup.spsk4.lublin.pl.

W zależności od uzyskanego wyniku zostaniecie Państwo włączeni do projektu i zakwalifikowani do odbycia wizyty lekarskiej, której efektem będzie zaproponowana przez lekarza medycyny pracy ścieżka postępowania. Pracownicy UMCS nie będą kierowani do lekarza medycyny pracy, który obsługuje naszą Uczelnię, ale będą umawiani przez koordynatora projektu do placówek, z którymi SPSK4 podpisał umowę o współpracy na dogodny termin. Wizyta finansowana jest z projektu (nie z NFZ).

Po zakwalifikowaniu do projektu jako uczestnicy będziecie Państwo mogli także skorzystać z warsztatów rehabilitacji ruchowej oraz ćwiczeń ruchowych usprawniających przeprowadzonych przez fizjoterapeutę.

W przypadkach budzących wątpliwości lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań oraz skierować uczestnika do specjalisty w celu dalszej diagnostyki.

Szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu koordynator projektu – mgr Katarzyna Bublewicz-Guzy (tel. 81 72 44 801; e-mail: k.bublewicz-guzy@spsk4.lublin.pl).

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    5 maja 2022