II edycja Programu Polskie Powroty

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych informuje o otwarciu naboru wniosków w II edycji Programu Polskich Powrotów, który skierowany jest do polskich badaczy pracujących na uczelniach na całym świecie. Program organizuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Celem programu jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju oraz podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub instytucjach naukowych i badawczych.

Działaniami finansowanymi w ramach programu są:

  • wynagrodzenie Powracającego Naukowca;
  • wynagrodzenia członków Grupy Projektowej;
  • przesiedlenie Powracającego Naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej.

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić Powracających Naukowców.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2019 r. i nie później niż 30 września 2020 r.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 31 stycznia do 7 maja 2019 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Źródło: NAWA (szczegółowe informacje).


Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej   
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58
e-mail: bwm@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    5 lutego 2019