Harmonogramy konkursów na projekty badawcze

Szanowni Państwo, Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w konkursach na finansowanie badań naukowych.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego można zapoznać się z informacją dotyczącą naboru wniosków w ramach m.in.:

  1. Programów Ministra Nauki
  2. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
  3. nagród Ministra
  4. współpracy międzynarodowej

Informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa.

Harmonogram konkursów Narodowego Centum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:

Biura ds. Badań Naukowych:

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek

Pokój 1320, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.p

oraz Biura ds. Współpracy Międzynarodowej:

Magdalena Pokrzycka-Walczak, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl

Anna Kotula-Pytel, e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

Pokój 1306, Rektorat; tel. 81 537 54 58

    Aktualności