Ponad 6,5 mln zł na badania podstawowe dla UMCS

Centrum Badań Naukowych przekazuje informację o ogromnym sukcesie Pracowników UMCS w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w ramach 45 edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.

Naukowcy UMCS pozyskali ponad 6,5 mln zł.

Laureatami konkursu na projekty OPUS 23 zostali:

 1. Pan prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki z Instytutu Fizyki pozyskał 1 995 600 zł, na realizację projektu pt. "Mechanizmy molekularne współdziałania ksantofili i retinalu w siatkówce oka człowieka".
 2. Pan prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski z Instytutu Fizyki zdobył 688 690 zł, na realizację grantu pt. "Ciemne stany w atomowych strukturach na uporządkowanych powierzchniach".
 3. Pani dr Izabella Kimak z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa pozyskała 163 480 zł, na realizację projektu pt. "Sweet Home Chicago? Wietrzne Miasto a amerykańscy pisarze polskiego pochodzenia".
 4. Pan prof. dr hab. Mariusz Krawiec z Instytutu Fizyki zdobył 1 915 278 zł, na realizację projektu pt. "Epitaksjalny silicen jako platforma do magazynowania wodoru w fazie stałej".
 5. Pan dr Jacek Krzaczkowski z Instytutu Informatyki otrzymał 752 740 zł, na realizację grantu pt. "Problemy spełnialności i równoważności dla skończonych algebr".
 6. Pan prof. dr hab. Marek Rogatko z Instytutu Fizyki pozyskał 695 880 zł, na realizację projektu pt. "Czarne obiekty w badaniu ciemnego sektora".
 7. Pani dr hab. Katarzyna Socała z Instytutu Nauk Biologicznych pozyskała 72 760 zł, na realizację projektu pt. "Nowe pozytywne allosteryczne modulatory transportera EAAT2 dla glutaminianu jako kandydaci do terapii chorób neurologicznych i psychiatrycznych”, realizowanego w konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim (Lider), Instytutem Farmakologii PAN, oraz Instytutem Medycyny Wsi. Całkowita wartość projektu to 2 884 054 zł.
 8. Pani dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa otrzymała 135 664 zł, na realizację projektu pt. "Media społecznościowe we współczesnych dystopiach literackich”

Jedyną laureatką z UMCS w konkursie PRELUDIUM została w tej edycji Pani mgr Maria Kuźma z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, która zdobyła 110 029 zł, na realizację projektu pt. "Badanie kartometryczności europejskich planów miast z okresu zimnej wojny”.

Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie NCN.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

  Aktualności

  Data dodania
  8 grudnia 2022