Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego - warsztat dla uczniów I LO w Świdniku i Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie

W dniach 29 i 30 marca br. odbędą się kolejne zaplanowane spotkania z młodzieżą w ramach szóstej edycji Warsztatów Europejskich. Tym razem warsztaty organizowane są dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku (29.03) i Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie (30.03).

Tytuł spotkania: „Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekologicznego”.


Celem tegorocznego projektu pt.: „W odpowiedzialności za przyszłość. Młodzież wobec zmian klimatu”. jest umacnianie edukacji obywatelskiej w warunkach pandemii Covid-19.

Projekt realizowany przez Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz lubelskim Europe Direct, z udziałem pracowników naukowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    27 marca 2022