I Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu postępowania podatkowego

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt oficjalnie ogłosić, że we współpracy z Dentons Kariera organizujemy "I Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu postępowania podatkowego". 
Wśród wszystkich rodzajów postępowań administracyjnych to właśnie materia postępowania podatkowego wydaje się być jedną z najbardziej skomplikowanych. Złożoność postępowania podatkowego wynika w szczególności z tego, jak ważną rolę prawo podatkowe pełni w zaspokajaniu potrzeb finansowych państwa. Formułowanie przez ustawodawcę nowych przepisów prawnych, połączone z częstymi modyfikacjami aktualnie obowiązujących regulacji skutkuje wykształcaniem się w praktyce wielu problemów stąd uczyniliśmy je tematem naszego konkursu. Konkurs ten skierowany jest do zainteresowanych studentów z całej polski, a jego celem jest w szczególności rozwój warsztatu badawczego uczestnika i zaznajomienie się z aktualnymi problemami postępowania podatkowego. Zagłębiając się nad konkretnym orzeczeniem uczestnik bierze udział w społecznej kontroli działań sądu, uczy się sztuki argumentacji, przedstawienia tez oraz ich uzasadniania.
Glosy należy wysyłać drogą elektroniczną na adres
sknpp.konkurs.glosa@gmail.com do dnia 15 lipca 2021 roku. Regulamin
i szczegóły konkursu są dostępne w zakładce "Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu postępowania podatkowego".
Serdecznie zapraszamy do udziału!

    Aktualności

    Autor
    Mirosław Żyła
    Data dodania
    1 lutego 2021