Financial Law Working Papers

Z dumą prezentujemy państwu pierwsze wydanie czasopisma Financial Law Working Papers, którego wydawcą jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (LINK: https://www.umcs.pl/pl/volume-1-number-1-2019-,17511.htm). Seria nie powstałaby bez pomocy Katedra Prawa Finansowego UMCS.

 

Czasopismo skierowane jest do studentów i młodych badaczy. Przedmiotowo obejmuje ono prawo finansowe, w tym finanse publiczne, prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, prawo rynków finansowych a także prawo rachunkowości.

 

Rada Naukowa:

CHAIRPERSON

Professor Antoni Hanusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin, Poland)

MEMBERS

Ph.D. Elvis Mbembe Binda, University of Rwanda (Kigali, Rwanda)
Conf. Ph.D. Ioana Maria Costea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (Iași, Romania)
Ph.D. JUDr. Michal Maslen, Trnavská univerzita v Trnave (Universitas Tyrnaviensis) (Trnava, Slovakia)
Ph.D. Rebecca Söderström, Uppsala universitet (Uppsala, Sweden)
Ph.D. Assoc. Prof. Yulia Tsaregradskaya, Moscow State Institute of International Relations; Kutafin Moscow State Law University (Moscow, Russia)
Ph.D. JUDr. Roman Vybíral, Charles University (Prague, Czech Republic)

Wersją podstawową czasopisma jest forma drukowana. Artykuły naukowe są publikowane są w języku polskim oraz angielskim.

Więcej informacji  o czasopiśmie znajdą państwo na witrynie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego (LINK: https://www.umcs.pl/…/financial-law-working-papers,16162.htm).

Zapraszamy do lektury 

More about our newspaper can be found on the website:
https://www.umcs.pl/…/financial-law-working-papers,16162.htm
Information is also available in English.

    Aktualności

    Autor
    Agata Balicka
    Data dodania
    12 listopada 2019