Wyjazd naukowy do Faculty of Law Matej Bel University - Banská Bystrica

08.12.2018

W dniach 21-24 listopada 2018 r. dr Paweł Szczęśniak przebywał na wyjeżdzie naukowym w ramach programu Erasmus+ w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Kwerenda naukowa na Wydziale Prawa tego uniwersytetu, została uzupełniona wystąpieniem na Międzynarodowej Konferencji Naukowej BANSKOBYSTRICKÉ ZÁMOCKÉ DNI PRÁVA, która odbyła się na Zamku Vígľaš w dniach 22-23 listopada. Dr Paweł Szczęśniak zaprezentował tam referat pt. The write-down or conversion of financial instruments in the European Union and Polish regime of bank resolution.