Wyjazd badawczy do Tokyo University of Science

WSPÓŁPRACA KATEDRY Z TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE

Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej nawiązała stałą współpracę naukowo-badawczą z Tokyo University of Science.

Kierownik Katedry Profesor Antoni Hanusz, na zaproszenie Profesora Toshiyoshi Kashiwazaki oraz Profesora Mitsuaki Usui z Graduate School of Innovation Studies Tokyo University of Science, przebywał na wyjeździe badawczym w Tokio. 

Wizyta Profesora Antoniego Hanusza trwała od dnia 23 kwietnia do dnia 2 maja 2016 roku. Wyjazd obfitował w wiele spotkań z przedstawicielami japońskiej nauki prawa finansowego, prawa konstytucyjnego oraz prawa własności intelektualnej. Głównym tematem wizyty była kwestia prawa finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasady równowagi budżetowej. Badania odbywały się w szczególnym roku. Rok 2016 decyzją Ministra Finansów Japonii został bowiem ustanowiony Rokiem finansów publicznych i prawa finansowego. Profesor Antoni Hanusz uczestniczył również w inauguracji nowego roku akademickiego w Tokyo University of Science. 

Profesor Toshiyoshi Kashiwazaki, na zaproszenie Kierownika Katedry Prawa Finansowego UMCS, został członkiem Rady Naukowej Studia Iuridica Lublinensia. 

W następnym roku akademickim jest planowana wizyta pracowników naukowych Tokyo University of Science w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zwieńczeniem pobytu przedstawicieli Tokyo University of Science będzie seria wykładów i konwersatoriów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Współpraca na gruncie badawczym jest także kontynuowana w ramach pracy nad wspólnym opracowaniem naukowym na temat zasady równowagi budżetowej w japońskim i polskim systemie prawnym.  

Strona internetowa Tokyo University of Science: http://www.tus.ac.jp/en/

Profesor Toshiyoshi Kashiwazaki jest pracownikiem Graduate School of Innovation Studies Tokyo University of Science.

Profesor Mitsuaki Usui jest emerytowanym profesorem Tokyo University of Science. Obecnie pracuje w Meiji University Graduate School of Law w Tokyo.

    Aktualności

    Data dodania
    8 września 2016