Relacja z IV Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego

W dniach 21-24 kwietnia 2017 r. prof. dr hab. Antoni Hanusz, mgr Paweł Szczęśniak, mgr Tomasz Woźniak oraz mgr Krzysztof Cień uczestniczyli w IV Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” („The financial law towards challenges of the XXI century“) / Gdynia-Karlskrona-Kopenhaga.

Materialnym efektem konferencji jest monografia pt. Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (The Practical and Theoretical Problems od Financial Law Towards Challenges of the XXI Century), red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017, wyd. CeDeWu, a także monografia pt. The Financial Law Towards Challanges of the XXI Century (Conference Proceedings), red. M. Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, P. Mrkývka, Brno 2017.

Na potrzeby Konferencji pracownicy Katedry Prawa Finansowego UMCS przygotowali trzy artykuły:

  • A. Hanusz, K. Cień, Przedsiębiorstwo jako samodzielny podatnik - uwagi de lege lata i de lege ferenda.
  • P. Szczęśniak, Niepogarszanie sytuacji akcjonariuszy bądź członków banku lub jego wierzycieli w wyniku przymusowej restrukturyzacji.
  • T. Woźniak, Zależność prawna przedstawiciela od przedsiębiorstwa jako warunek powstania zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym.

Szczególne podziękowania za możliwość uczestnictwa w IV Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego kierujemy w stronę Organizatorów!

    Aktualności

    Data dodania
    25 kwietnia 2017