Wyjazd badawczy do Tilburg Law School - Tilburg University oraz Leiden Law School - Leiden University

02.10.2018

We wrześniu 2018 r. dr Paweł Szczęśniak przebywał na wyjeździe badawczym w wiodących ośrodkach naukowych zajmujących się prawem bankowym i prawem rynków finansowych w Holandii, tj. Tilburg Law School - Tilburg University oraz Leiden Law School - Leiden University. Wyjazd był okazją do przeprowadzenia pogłębionej kwerendy naukowej i spotkań z badaczami afiliowanymi we wskazanych ośrodkach.