Konkurs na Najlepszy Projekt Studencki

10.12.2015

W dniu 10 grudnia 2015 r. odbył się drugi etap dwóch Konkursów na Najlepszy Projekt Studencki, do których zakwalifikowanych zostało pięć Zespołów Projektowych. Dyplom potwierdzający otrzymanie Nagrody Głównej wręczył dr Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin oraz mgr Honorata Kępowicz-Olszówka - Kierownik Referatu ds. Wspierania Przedsiębiorczości i Relacji z Biznesem UM Lublin. Po zakończeniu Konkursu Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS wręczył wszystkim uczestnikom certyfikaty udziału w Konkursie.