Wykład prof. Louise Manning z University of Lincoln

16-20.05.2022 na Wydziale Ekonomicznym odbyła się wizyta pani Profesor Louise Manning z University of Lincoln, Wielka Brytania. Pani Profesor wygłosiła wykład pt. „The role of the university in engaging with business and promoting enterprise at local and national levels ”, który rzucił nowe światło na realizację trzeciego kryterium ewaluacji. Profesor Manning jest ekspertem w projekcie NCN Sonata "2019/35/D/HS4/00801", realizowanym w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości pod kierownictwem dr Mileny Bieniek.

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2022