Dyplomy Homo Didacticus w rękach pracowników WE

26 października br. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Homo Didacticus dla nauczycieli akademickich wyróżniających się pracą, jakością i zaangażowaniem w proces dydaktyczny w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Z przyjemnością informujemy o czterech wyróżnieniach dla pracowników Wydziału Ekonomicznego: dr hab. Anny Rakowskiej, prof. UMCS, dr. Jakuba Czerniaka, mgr Magdaleny Kojder oraz mgr Gabrieli Dychy.

Na zdjęciach obecni na wręczeniu dyplomów dr Jakub Czerniak oraz mgr Gabriela Dycha, wraz z Dziekanem, dr. hab. Mariuszem Kicią oraz Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów, prof. dr hab. Dorotą Kołodyńską. 

Gratulujemy!

Fot. Klaudia Olender

 

    Aktualności

    Data dodania
    4 listopada 2022