Zmarła Profesor Teresa Dąbrowska

Zmarła Pani Profesor dr hab. Teresa Dąbrowska

z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym odeszła od nas na zawsze Pani prof. dr hab. Teresa Dąbrowska, znakomita badaczka okresu przedrzymskiego, wybitna archeolog, niezwykłej szlachetności Osoba obdarzająca wszystkich niemierzalną życzliwością. Jej przeogromny autorytet rzutował na drogi poznania naukowego w całej środkowej Europie i w Skandynawii. W swojej bogatej karierze zawodowej związana była z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie skąd prowadziła ważne kampanie wykopaliskowe na Mazowszu. Z jej udziałem odbywały się też wykopaliska na Lubelszczyźnie: w Gródku nad Bugiem (cmentarzysko gockie) i w Werbkowicach-Kotorowie. Jako pierwsza zwróciła uwagę na odmienność lubelskich materiałów z młodszego okresu przedrzymskiego i wskazała na istnienie nowego zjawiska kulturowego na obrzeżach Lubelszczyzny w późnym okresie rzymskim. Spod jej pióra wyszła pierwsza synteza dziejów naszego regionu w młodszym okresie przedrzymskim i w starszym okresie rzymskim, stanowiąca część monumentalnego opracowania o wschodnim pograniczu kultury przeworskiej. Opracowała i opublikowała bezcenne wykopaliska z Opola Lubelskiego i Jakubowic, oraz kilka innych znalezisk z okresu rzymskiego. Opracowała katalog stanowisk dla młodszego okresu przedrzymskiego obejmujący Mazowsze, północną Lubelszczyznę oraz Podlasie. Czuła się emocjonalnie związana z naszym Uniwersytetem; tutaj przecież obroniła pracę doktorską. Wspomagała kariery naukowe naszych pracowników i służyła swoją ogromną wiedzą każdemu, kto tylko tego zapragnął. Uczestniczyła we wszystkich projektach badawczych Instytutu Archeologii wieńczonych konferencjami. Za zasługi dla UMCS otrzymała Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Bez Jej mądrego i życzliwego zainteresowania lubelska archeologia nie znalazłaby zapewne tak eksponowanego miejsca w jakim znajduje się dzisiaj.

Cześć Jej Pamięci

    Aktualności

    Data dodania
    19 października 2020