Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Dzieńkowski

dr Tomasz Dzieńkowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Telefon
81 537 28 08
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Archeologii Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Pokój nr 014
Konsultacje on-line (teams): wtorek 14-15.00, środa 13.00-14.00
mail: tomasz.dzienkowski@poczta.umcs.lublin.pl 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania - archeologia, podróże i książki

Działania badawcze - koncentrują się wokół problematyki wczesnośredniowiecznego osadnictwa Lubelszczyzny, jego początków, okresu przełomu przed- i wczesnopaństwowego oraz polsko-ruskiego pogranicza polityczno-kulturowego. Ważnym zagadnieniem są związki osadnictwa z pierwotnym środowiskiem badane w ramach prac interdyscyplinarnych.

 


Działalność naukowa

Studia:

- Instytut Archeologii UMCS w Lublinie – praca magisterska „Fortyfikacje XVI-XVII-wieczne na Lubelszczyźnie” – 1996 r.

Praca zawodowa i tzw. kariera:

- archeolog w firmie prywatnej: badania wykopaliskowe na różnych stanowiskach (grodziska, osady, badania miejskie, inwestycje)

- od 1999 r. współpraca z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (projekty badawcze)

- od 2003 r. współpraca z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (badania geoarcheologiczne, zastosowanie GIS i GPS w archeologii, badania nad datowaniem ceramiki metodą termoluminiscencji)

- od 2011 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, specjalizacja wczesne średniowiecze, na podstawie rozprawy „Wczesnośredniowieczne osadnictwo ziemi chełmskiej”. Jednostka organizacyjna IAE PAN w Warszawie, promotor prof. dr hab. Andrzej Buko.

- od 2013 r. adiunkt w Instytucie Archeologii UMCS.

Plany:

1. 2014-2015 realizacja projektu MKiDN. Opracowanie i publikacja materiałów z wielokulturowego stanowiska w Horodysku - wraz z Zespołem z IA UMCS.
2. Badania archeologiczne grodziska w Czermnie - śladami historycznego Czerwienia. Współpraca z IAE PAN i URZ
3. Prace wykopaliskowe na terenie XIII-wiecznej rezydencji książęcej w Chełmie.