"Złote jabłko" polskiej archeologii

GRODY CZERWIEŃSKIE. SEMINARIUM 3

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 25-27 listopada 2015 roku w Instytucie Archeologii UMCS odbędzie się Seminarium poświęcone problematyce pogranicza polsko-ruskiego zatytułowane

Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii”.

Seminarium zorganizowano w ramach współpracy kilku ośrodków: Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytetu Rzeszowskiego, GWZO Lipsk i UMCS.

Tegoroczne spotkanie jest prezentacją wyników prac prowadzonych w 2015 roku w ramach Projektu NPRH nt. badań interdyscyplinarnych zespołów grodowych w Czermnie i Gródku nad Bugiem, realizowanego przez prof. Marcina Wołoszyna (IAE PAN, UR, GWZO Lipsk) przy współpracy z Instytutem Archeologii UMCS.

W obradach weźmie udział około 50 prelegentów z różnych instytucji naukowych Polski, Czech, Ukrainy, Rosji, Serbii i Niemiec. Referaty będą dotyczyły problematyki osadnictwa, kultury materialnej i badań interdyscyplinarnych.

Seminarium odbędzie się w Sali Rady Wydziału Humanistycznego, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.

    Aktualności

    Data dodania
    7 listopada 2015