Wielokulturowe stanowisko - monografia

Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, red. Tomasz Dzieńkowski, Lublin 2016

W lipcu 2016 roku ukazała się kolejna już publikacja wydana przez Instytut Archeologii UMCS. Monografia pt. „Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza” powstała w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tym razem jest to opracowanie wielokulturowego stanowiska w Horodysku (woj. lubelskie), które wyróżnia się w regionie niezwykłym bogactwem archeologicznym.

Podczas badań wykopaliskowych z lat 2004-2005 odkryto ponad 300 różnoczasowych obiektów osadowych, 7 grobów szkieletowych i około 20 tysięcy zabytków datowanych od okresu neolitu po wczesne średniowiecze.

W publikacji omówiono wyniki interdyscyplinarnych badań – przyrodniczych, archeologicznych, antropologicznych, medycznych oraz archeozoologicznych i archeoceramologicznych uzupełnionych specjalistycznymi analizami. W pełni potwierdzają one szczególne znaczenie stanowiska i mikroregionu horodyskiego zarówno dla archeologii Lubelszczyzny, jak i szerzej Polski, zachodniej Ukrainy i Białorusi, czy północnych Niemiec.

Monografia stanowiska mogła powstać dzięki pracy dużego zespołu naukowców różnych dyscyplin z polskich i zagranicznych ośrodków uniwersyteckich.

Informacje o publikacji wraz ze spisem treści znajdują się w załączniku.

Zapraszamy do czytania…

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2016