PION PROREKTORA DS. STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Opis

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
tel. +48 (81) 537 52 84
e-mail: prorektor.studenci@umcs.pl

Rektorat
XIII piętro, p. 1307

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne