Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Oszust-Polak

dr Katarzyna Oszust-Polak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
(81) 537 26 70
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim 2022/2023 (gabinet 114B, nowa humanistyka):


wtorek 15.50-16.50


czwartek 15.30-15.45 i 16.40-17.25


W celu ustalenia dogodnego terminu konsultacji w formule online uprzejmie proszę o kontakt na czacie MS Teams lub poprzez mail służbowy: katarzyna.oszust-polak@mail.umcs.pl


Kod i link do pokoju konsultacyjnego MS Teams: kod dostępu - nmo0zwt;  link - https://bit.ly/2H1B3na


Jeżeli nie otrzymają Państwo odpowiedzi na mail w ciągu 3-5 dni, uprzejmie proszę o ponowne wysłanie wiadomości na adres: katarzyna.oszust-polak@mail.umcs.pl 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

ŻYCIORYS NAUKOWY

 • 2002 - 2007: studia magisterskie na filologii rosyjskiej (UMCS). Praca magisterska „Przekaz leksyki religijnej w przekładach wybranych tekstów literatury rosyjskiej na język polski” napisana pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Romana Lewickiego;
 • 2007 - 2011: neofilologiczne studia doktoranckie (UMCS);
 • 2011 - 2012: wykładowca w Zakładzie Języka Rosyjskiego UMCS;
 • 2012: obrona rozprawy doktorskiej "Miejsce i właściwości ćwiczeń przekładowych w toku akwizycji języka rosyjskiego". Promotor rozprawy: Prof. dr hab. Roman Lewicki. Recenzenci: Prof. dr hab. Stanisław Szadyko (UW), Prof. dr hab. Jan Mazur (UMCS); nadanie tytułu doktora nauk humanistycznych;
 • od 2012: adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego UMCS;
 • 2016/2017 - podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie);
 • od 1.01. 2019 - starszy wykładowca w Zakładzie Języka Rosyjskiego UMCS.
 • od 1.10. 2019 - adiunkt dydaktyczny w Katedrze Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii UMCS.

 

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA: językoznawstwo rosyjskie

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: tłumaczenie w procesie akwizycji języka rosyjskiego, metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE: 

 

Rok akademicki 2022/2023

 

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego (poziom podstawowy, poziom zaawansowany): sprawności zintegrowane, mówienie, praca z tekstem;
 • praktyczna nauka języka polskiego jako obcego (wszystkie poziomy zaawansowania; egzaminator języka polskiego jako obcego);
 • praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne j. rosyjskiego (lingwistyka stosowana).

 

Rok akademicki 2021/2022

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego (poziom podstawowy, poziom zaawansowany): komunikacja, mówienie, praca z tekstem, pisanie, gramatyka praktyczna;
 • praktyczna nauka języka polskiego (wszystkie poziomy zaawansowania; egzaminator JPJO);
 • techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego jako obcego (studia podyplomowe);
 • praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne j. rosyjskiego (lingwistyka stosowana).

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 

Rok akademicki 2022/2023

 • członek zespołu programowego,
 • członek zespołu ds. obciążeń dydaktycznych.

 

Rok akademicki 2021/2022

 • członek zespołu ds. jakości kształcenia,
 • członek zespołu ds. planów dydaktycznych,
 • członek zespołu ds. obciążeń dydaktycznych.

 

Rok akademicki 2020/2021

 • opiekun II roku rusycystyki 1. stopnia,
 • członek zespołu ds. jakości kształcenia,
 • członek zespołu ds. planów dydaktycznych,
 • członek zespołu ds. obciążeń dydaktycznych,
 • członek zespołu ds. organizacji Dnia Otwartego UMCS i promocji kierunku Rusycystyka.

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH: 

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (od 2010 roku), Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego (od 2010 roku)

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

I. PRACE OPUBLIKOWANE PRZED DOKTORATEM

Artykuły:

1. Przekład dydaktyczny w procesie akwizycji języka rosyjskiego, [w:] Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, red. Rycyk-Sztajdel H., Szaszkowa S., Lublin 2012, s. 273-286.

2.Ćwiczenia przekładowe w nauczaniu języka rosyjskiego, [w:] Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, red. Knieja J., Zygmunt T., Brzana Ł., Lublin 2010, s. 166-177.

3. Rola ćwiczeń przekładowych w nauczaniu słownictwa (na materiale języka rosyjskiego), [w:] Świat Słowian w języku i literaturze. Językoznawstwo. Leksykologia. Frazeologia, red. Komorowska E., Krzanowska A., Szczecin 2009, s. 157-162.

4. Rola ćwiczeń przekładowych w rozwijaniu kompetencji językowo-komunikacyjnej i interkulturowej (na materiale języka rosyjskiego), [w:] Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych, red. Szypielewicz L., Warszawa-Lublin 2009, s. 501-509.

5. Kształtowanie kompetencji translatorskiej w toku kształcenia neofilologicznego, [w:] „Świat Słowian w języku i kulturze”, red. Komorowska E., Misiukajtis J., Szczecin 2008, s. 80-85.

6. Названия русских православных праздников в переводе на польский язык, [в:] „Філологічні Студії” № 1-2, red. Зубович В. С., Луцьк 2008, s. 623-628.

7. Названия предметов одежды духовных лиц,  [w:] „Świat Słowian w języku i kulturze”, red. Komorowska E., Kozicka-Borysowska Ż., Szczecin 2007, s. 86-91.

8. Motyw Sądu Ostatecznego w rosyjskim wierszu duchowym, [w:] „Świat Słowian w języku i kulturze”, red. Komorowska E., Kozicka-Borysowska Ż., Szczecin 2005, s. 125-129.

 

 II. PRACE OPUBLIKOWANE PO DOKTORACIE

 Artykuły:

2017

1. K. Oszust-Polak, 2017, На старт, внимание, марш!... Языковая разминка на занятиях по РКИ, [w:] Multi-Lingua-Didactica 1. Nowy wymiar dydaktyki języków obcych w edukacji szkolnej i akademickiej. Tom 1, red. Curkan-Dróżka E., Marcinkowska-Bachlińska M., Łódź, s. 108-120, objętość: 0,6 ark. (23 900 znaków).

2. K. Oszust-Polak, W. Markowska, 2017, Wizerunek nauczyciela rusycysty w świetle opinii studentów filologii rosyjskiej UMCS w Lublinie, [w:] Проблемы славяноведения. Сборник научных статей и материалов. Выпуск 19, ред. Михальченко С. И., Издательство РИО Брянского государственного университета, Брянск, c. 239-250, objętość: 0,6 ark. (22 259 znaków).

2016

1. K. Oszust-Polak, Ćwiczenia przekładowe i ich użyteczność w dydaktyce języka rosyjskiego, [w:] Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej. Русский язык в коммуникативном пространстве III, red. Rybicka R., Szaszkowa S., Lublin. Wyd. Polihymnia, s. 163-174, objętość: 0,7 ark. (27 464 znaków).

2. K. Oszust-Polak, Перевод в обучении РКИ – угрозы, шансы, вызовы, [w:] LUBLIN STUDIES IN MODERN LANGUAGES AND LITERATURE, Lublin, s. 168-180, objętość: 0,5 ark. (20411 znaków).

3. K. Oszust-Polak, Ćwiczenia przekładowe w procesie kształtowania sprawności i kompetencji językowych, [w:] Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, red. E. Dźwierzyńska, Rzeszów, s. 77-85, 0,5 ark (21 697 znaków).

2015

1. K. Oszust-Polak, Ćwiczenia translacyjne w dydaktyce języka rosyjskiego – wybrane zagadnienia, [w:] Przekład-Język-Kultura IV red. R. Lewicki, Lublin, s. 211-219.

2. K. Oszust-Polak, Место и роль перевода в обучении РКИ – теория и практика, [в:] Русский язык в иностранной аудитории – теория, практика, цели и результаты преподавания, ред. Е. Невзорова-Кмеч, Лодз 2015, c. 137-148.

2014

1. K. Oszust, Wartość dydaktyczna błędu językowego. Kilka refleksji o polsko-rosyjskich pułapkach leksykalnych, [w:] "Błąd w literaturze, kulturze i językach narodów słowiańskich" red. Dziwisz M., Głuszak D. i in., Lublin 2014 s. 231-240.

2013

1. K. Oszust, Koło naukowe rusycystów UMCS, czyli wspomnień słodkich czar, [w] „Lublin-Kultura-Społeczeństwo" red. Fronczek Z.W. 3(52)/2013, s. 66-67

2. K. Oszust, Krótka historia o wybieraniu dywanu…, [w] „Lublin-Kultura-Społeczeństwo" red. Fronczek Z.W. 3(52)/2013, s. 84-85

3. K. Oszust, Kilka refleksji o tłumaczeniu w procesie nauczania języka rosyjskiego, [w:] „Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw w kształceniu neofilologicznym - nowe wyzwania", red. Chodkiewicz H., Lewicki R., Biała Podlaska 2013, s. 152-160.

2012

1. K. Oszust, Przekład dydaktyczny w kształtowaniu kompetencji interkulturowej w procesie akwizycji języka rosyjskiego, [w:]  „Przekład, język, kultura" t. III, red. Lewicki R., Lublin 2012, s. 95-106.