Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Wojciech Kłoda

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Termin :


poniedziałek 11.10-12.10


piątek 9.30-10.30


 


miejsce: MsTeams zespół: Konsultacje


 


link do zespołu:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNrUcdElunLZH1c9ma0DA9aQFmDgv1Fm4YiXbsTfJtHw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=de807d53-14ea-46a4-9922-7ed0ae4df25e&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b