Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Kamil Zięba

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


HARMONOGRAM KONSULTACJI W SESJI LETNIEJ 2022/23:I. konsultacje - WTOREK 16.00-17.00


pokój 9 CNiCJO UMCS, DS "Amor"


 


II.  konsultacje - PONIEDZIAŁEK 16.00-17.00


WK UMCS:


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=10493#section-2


 


UWAGA!!! W dniach 17.07.2023-25.08.2023 przebywam na urlopie wypoczynkowym. We wszelkich sprawach proszę o kontakt po 25.08.2023!


Konsultacje w ostatnim tygodniu sierpnia oraz we wrześniu:


WTOREK 16.00-17.00


pokój 9 CNiCJO UMCS, DS "Amor"


 

Ogłoszenia

UWAGA!!! 

Studenci, odbywający zajęcia zdalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/23 zobowiązani są do regularnego śledzenia WK oraz poczty elektornicznej UMCS. 

Kontakt z prowadzącym możliwy jest także poprzez aplikację Messenger.