Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Barbara Zięba

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.jezyki.umcs.pl
Konsultacje

 


Konsultacje w sesji letniej 2020/2021 


 


wtorek 9.00 - 10.00 Teams - kod 4bn6o27


czwartek 9.00 - 10.30 Teams - kod 4bn6o27


 


konsultacje po sesji - wtorek 9.00 - 10.00 Teams - kod 4bn6o27


 


urlop 19.07.2021 - 17.09.2021


konsultacje we wrześniu ( od 18.09.2021) tak jak w sesji letniej

O sobie

członek Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej