Zespół ds. Projektów Edukacyjnych

Kontakt

mgr Magdalena Kusyk
tel. 81 537 54 61
email: magda.kusyk@umcs.lublin.pl

mgr Anna Małyszek
tel. 81 537 54 61
email: anna.malyszek@poczta.umcs.lublin.pl