Zespół ds. Projektów Edukacyjnych

Kontakt

mgr Magdalena Kusyk
tel. 81 537 54 61
email: magda.kusyk@umcs.lublin.pl 


mgr Paulina Orzelska
tel. 81 537 54 61
email: paulina.orzelska@poczta.umcs.lublin.pl 


mgr Dorota Obydź
tel. 81 537 54 61
email: dorota.obydz@poczta.umcs.lublin.pl


e-mail Biura: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl