Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ziemowit Janiak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne


Jeśli są Państwo zainteresowani
konsultacjami w formie stacjonarnej,
proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy
(z minimum jednodniowym wyprzedzeniem).Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
ul. Idziego Radziszewskiego 18
Dom Studencki AMOR, pokój 8


Dni oraz godziny konsultacji zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Inne dni i godziny:
Po wcześniejszym kontakcie via e-mail.


WIRTUALNY KAMPUS
Kursy on-line
[Online courses I teach]

Adres

ul. Idziego Radziszewskiego 18 Dom Studencki AMOR, pokój 8

O sobie

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, doktor nauk humanistycznych językoznawstwo angielskie

  • Uniwersytet Westminsterski w Londynie, studia stacjonarne drugiego stopnia, magister tłumaczeń dwujęzycznych

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, jednolite studia magisterskie, filologia angielska, specjalność nauczycielska

Publikacje:

Janiak, Z. (2020). Joseph L. Malone’s trajections, or on the right to use Ockham’s razor. Facta Simonidis 2020 nr 1 (13). Zamość: Officina Simonidis,115-129.

Janiak, Z. (2019). Hermeneutyka a język i kognitywna teoria tłumaczenia na przykładzie wybranych refleksji Friedricha Schleiermachera i Hansa-Georga Gadamera. Folia Bibliologica, 2019, Vol. LXI. Lublin: UMCS, 125-150.

Janiak, Z. (2016). Detecting deception – linguistic and extralinguistic aspects of communication. W: P. Łozowski i K. Stadnik (red.), Visions and revisions: studies in theoretical and applied linguistics. Frankfurt: Peter Lang.

Janiak, Z. (2016). Wykrywanie kłamstwa w komunikacji interpersonalnej – aspekt werbalny i niewerbalny. W: M. Odelski, A. Knapik, P. Chruszczewski i W. Chłopicki (red.), Język a komunikacja 37: Niedosłowność w języku. Kraków: Tertium.

Janiak, Z. (2015). Clarkson is a woman, or about gender in language illustrated by interviews on the British motoring television show Top Gear. W: Acta Humana Nr 6: Wokół konwencji. Lublin: UMCS.

Janiak, Z. (2015). O potrzebie polonistycznego przygotowania anglistów – studium pilotażowe. W: A. Buda i A. Włodarczyk-Stachurska (red.), Radomskie Studia Filologiczne Nr 2/3/2015. Radom: UTH Radom.

 

Langacker, R., Głaz, A., Kowalewski, H. i Łozowski, P. (2016). Nominal structure in cognitive grammar: the Lublin Lectures. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press. – członek zespołu, transkrypcja wykładów.

 


Ogłoszenia

Aktualna oferta kursów językowych w CNiCJO UMCS w Lublinie (2022/23)

 

Aktualności
 
UWAGA! Jeszcze tylko do jutra (tj. 7.03.23 r.), CNiCJO UMCS przyjmuje zgłoszenia i wpłaty na egzamin TOEIC.
 
 
 
 

 Egzaminy i certyfikaty językowe

 

 

Uwaga: zmiana miejsca i godzin konsultacji

Jeśli są Państwo zainteresowani
konsultacjami w formie stacjonarnej,
proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy
(z minimum jednodniowym wyprzedzeniem).


Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
ul. Idziego Radziszewskiego 18
Dom Studencki AMOR, pokój 8

 

 

WAŻNE

Drodzy Państwo,

Regularnie sprawdzam e-mail, tj. przynajmniej raz dziennie (gdy jestem w pracy). Nie sprawdzam swojej skrzynki w weekendy, w które nie prowadzę zajęć oraz po godzinie 20:00.

Łączę pozdrowienia,

Z.J.

P.S.

Niemniej w przypadkach niecierpiących zwłoki odpowiadam na telefony.

 

Dear Students,

I regularly check my e-mail, i.e. at least once a day (when I'm at work). However, I do not check my inbox on weekends or after 8:00 PM.

Best regards,

Z.J.

P.S.

I do, however, answer calls if the issue is pressing.