Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ziemowit Janiak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje on-line [vide: link poniżej]


Poniedziałek: 9:00-10:00


Wtorek: 9:00-10:00


Po wcześniejszym umówieniu via e-mail (minimum 1 dzień wcześniej)


Konsultacje on-line [sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna/ wakacje]


Urlop: 5.08-25.08.2022 r.


NB. Godziny konsultacji mogą ulec zmianie.


vide: OGŁOSZENIA


(sprawy bieżące, m.in. zmiany terminów konsultacji)


 


[Online courses I teach]

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 20-031 Lublin, pokój 19B (Nowa Humanistyka, parter)

O sobie

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, doktor nauk humanistycznych językoznawstwo angielskie

  • Uniwersytet Westminsterski w Londynie, studia stacjonarne drugiego stopnia, magister tłumaczeń dwujęzycznych

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, jednolite studia magisterskie, filologia angielska, specjalność nauczycielska

Publikacje:

Janiak, Z. (2020). Joseph L. Malone’s trajections, or on the right to use Ockham’s razor. Facta Simonidis 2020 nr 1 (13). Zamość: Officina Simonidis,115-129.

Janiak, Z. (2019). Hermeneutyka a język i kognitywna teoria tłumaczenia na przykładzie wybranych refleksji Friedricha Schleiermachera i Hansa-Georga Gadamera. Folia Bibliologica, 2019, Vol. LXI. Lublin: UMCS, 125-150.

Janiak, Z. (2016). Detecting deception – linguistic and extralinguistic aspects of communication. W: P. Łozowski i K. Stadnik (red.), Visions and revisions: studies in theoretical and applied linguistics. Frankfurt: Peter Lang.

Janiak, Z. (2016). Wykrywanie kłamstwa w komunikacji interpersonalnej – aspekt werbalny i niewerbalny. W: M. Odelski, A. Knapik, P. Chruszczewski i W. Chłopicki (red.), Język a komunikacja 37: Niedosłowność w języku. Kraków: Tertium.

Janiak, Z. (2015). Clarkson is a woman, or about gender in language illustrated by interviews on the British motoring television show Top Gear. W: Acta Humana Nr 6: Wokół konwencji. Lublin: UMCS.

Janiak, Z. (2015). O potrzebie polonistycznego przygotowania anglistów – studium pilotażowe. W: A. Buda i A. Włodarczyk-Stachurska (red.), Radomskie Studia Filologiczne Nr 2/3/2015. Radom: UTH Radom.

 

Langacker, R., Głaz, A., Kowalewski, H. i Łozowski, P. (2016). Nominal structure in cognitive grammar: the Lublin Lectures. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press. – członek zespołu, transkrypcja wykładów.

 


Ogłoszenia

Urlop: 5.08-25.08.2022 r.

 

15.06.2022

Dear Students,

I'm really sorry, but I have to cancel office hours today. If you were planning on visiting me today, you can do so next week.

Best regards,

Z.J.

 

Drodzy Państwo,

Regularnie sprawdzam e-mail, tj. przynajmniej raz dziennie (gdy jestem w pracy). Nie sprawdzam swojej skrzynki w weekendy, w które nie prowadzę zajęć oraz po godzinie 20:00.

Łączę pozdrowienia,

Z.J.

P.S.

Niemniej w przypadkach niecierpiących zwłoki odpowiadam na telefony.

 

Dear Students,

I regularly check my e-mail, i.e. at least once a day (when I'm at work). However, I do not check my inbox on weekends or after 8:00 PM.

Best regards,

Z.J.

P.S.

I do, however, answer calls if the issue is pressing.

 

Vide: https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/WLB

 


<><><>

Oferta kursów językowych w CNiCJO UMCS 2021/22
Egzaminy i certyfikaty językowe