Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Butcher

Telefon
81 537 54 25
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cjkp.umcs.lublin.pl
Konsultacje

 


 W semestrze zimowym 2021/2022


wtorek 13.30 - 14.30 (e-kursy)


czwartek 13.30 - 14.30 (hybrydowo e-kursy/CJKP p.9 zgodnie z harmonogramem zajęc zdalnych i stacjonarnych w CJKP)


platforma e-kursy, zakładka Centrum Języka i Kultury Polskiej/obszary dydaktyczne/Anna Butcher/konsultacje


https://7.bbb.umcs.pl/html5client/join?sessionToken=8oq350otabdpzvur


 


 

O sobie

Absolwentka filologii polskiej UMCS. Doktorat w zakresie językoznawstwa współczesnego. Kierownik Podyplomowych studiów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Zaniteresowania - metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, e-learning, kultura polska ze szczególnym uwzględnieniem filmu.

Od 1997 jest członkiem Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego.

2005-2015 - członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

od 2016 - uprawniona do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

W latach 1995-2003 była kierownikiem Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej, a w latach 2007- 2013 pełniła funkcję kierownika kursu Praktyki Językowe organizowanego w ramach Lata Polonijnego.

Od 2007 roku jest  kierownikiem Podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Lublin, Nowy Jork, Chicago).

Doświadczenie zawodowe:

Anna Butcher prowadzi różnorodne formy zajęć dydaktycznych ze studentami CJKP: od lektoratu języka polskiego (poziomy A1 - C2) na rocznych kursach przygotowawczych do podjęcia studiów w Polsce i kursach w ramach Lata Polonijnego po specjalistyczne przedmioty na studiach podyplomowych (Podyplomowe studia w zakresie nauczania jpjo,  Podyplomowe Studia Humanistyczne dla Cudzoziemców, Podyplomowe studia w zakresie translatoryki), studiach licencjackich (glottodydaktyka polonistyczna) i magisterskich (filologia polska, pedagogika).

Wśród przedmiotów specjalistycznych prowadzi metodykę nauczania języka polskiego jako obcego (m.in. nauczanie cudzoziemców kultury polskiej, testowanie i ocenianie), podstawy nauczania języka polskiego, gramatykę współczesnego języka polskiego, kulturę języka, wybrane zagadnienia z dziejów kultury polskiej, wiedzę o współczesnym języku polskim, realioznawstwo.

Anna Butcher brała udział jako członek i sekretarz komisji w kilkudziesięciu egzaminach certyfikatowych w Polsce i za granicą (USA, Niemcy).

Pełni funkcję przewodniczącej komisji na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, odbywajacych się w ośrodku egzaminacyjnym w Chicago. Prowadzi szkolenia dla lokalnych egzaminatorów w Chicago.

Prowadzi także warsztaty dla nauczycieli języka polskiego za granicą (USA, Wielka Brytania, Białoruś, Rosja) oraz zajęcia na kursach przygotowawczych dla lektorów kierowanych  przez MNiSW do pracy za granicą. Była autorką testów do egzaminów na studia w Polsce oraz uczestniczyła w egzaminach jako przewodnicząca oraz członek komisji (Białoruś, Ukraina, Czechy).

Jest autorką 3 podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego oraz 2 zbiorów przykładowych testów certyfikatowych.

 


Działalność naukowa

Wykształcenie:

  •     1980 - tytuł zawodowy magistra (studia magisterskie na kierunku: filologia polska na Wydziale Humanistycznym UMCS).
  • 1992 - stopień  naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa współczesnego (UMCS).

Dodatkowe kwalifikacje:

  • 1984 - Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (Uniwersytet Warszawski).
  • 2003 – certyfikat z języka angielskiego Cambridge Proficiency (C2).

Miejsce zatrudnienia:

W latach 1980-1991 Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, od 1992 do 1994 - Zakład Logopedii Językoznawstwa Stosowanego UMCS, a następnie - Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS na stanowisku starszego wykładowcy.

W 1996 roku prowadziła lektorat języka polskiego w Lock Haven University w Pensylwanii (USA).