Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jacek Steinbrich

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21 odbywają się na MS Teams w poniedziałki od 13.00 do 13.45 i w czwartki od 15.00 do 15.45.    


 


 


 


 


 


 

Ogłoszenia

Pamietajcie Państwo o aktywnym uczestnictwie w zajęciach na MS Teams. Przypominam Państwu, że obecność na zajęciach online jest jedenym z podstawowych warunków do uzyskania zaliczenia w semestrze letnim. Podczas zajęć musicie mieć Państwo sprawny przynajmniej mikrofon, żeby uzyskać obecność.   

W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają Państwu udział w zajęciach z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, jesteście Państwo zobligowani do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do prodziekana ds. studenckich w celu ustalenia warunków korzystania z infrastruktury Uczelni lub innych warunków zaliczenia przedmiotu.