CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Adres

ul. Langiewicza 22
20-032 Lublin

Kontakt

tel./fax: +48 (81) 533 71 99

Strona WWW

www.ckf.umcs.pl

Opis

Centrum Kultury Fizycznej UMCS powstało w 1951 r. jako międzywydziałowa jednostka organizacyjna i dydaktyczna, świadcząca usługi w dziedzinie kultury fizycznej dla potrzeb studentów różnych wydziałów Uniwersytetu.

Do zadań jednostki należy prowadzenie zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego oraz zajęć treningowych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS UMCS.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, jednostka współorganizuje różne imprezy sportowe i rekreacyjne, np.: Bieg Uliczny o Puchar JM Rektora UMCS, czy Międzywydziałowe Mistrzostwa UMCS w piłce nożnej.

W ramach działalności prozdrowotnej pracownicy CKF prowadzą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i leczniczej dla studentów z dysfunkcją aparatu ruchowego.