CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA POLONII I CUDZOZIEMCÓW

Adres

ul. Weteranów 18
20-038 Lublin

Kontakt

ul. Weteranów 18, 20 - 038 Lublin
tel. (+48) 81 533 27 86, 81 537 28 76
faks (+48) 81 537 56 15
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW

www.cjkp.umcs.lublin.pl

Opis

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców zostało utworzone w styczniu 1991 r. przez połączenie dwu integralnych jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zajmujących się sprawami języka i kultury polskiej: Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego (rok zał. 1975) i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (rok zał. 1981). Dyrektorem Centrum jest dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. nadzw.

Do głównych zadań Centrum należy:

  • Kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski.
  • Opracowywanie oraz wydawanie skryptów i podręczników z tego zakresu.
  • Prowadzenie badań naukowych nad językiem i kulturą polską.
  • Organizacja egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Kształcenie w Centrum pojmujemy nie tylko jako promocję języka i kultury polskiej, lecz także jako forum spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów słuchaczy ze Wschodu i Zachodu.

Mając na względzie szeroką gamę zainteresowań słuchaczy, prowadzimy różne formy kształcenia, odpowiadające - zarówno programem, czasem trwania, jak i terminami odbywania zajęć - życzeniom naszych gości. Do głównych form kształcenia w ramach Centrum należą:

  • Roczny kurs przygotowawczy na studia wyższe w Polsce.
  • Podyplomowe studia w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.
  • Kursy letnie.
  • Intensywne, krótkoterminowe kursy języka polskiego.

W miesiącach wakacyjnych organizowane są w ramach tzw. Lat Polonijnych specjalistyczne kursy i warsztaty dla Polonii i cudzoziemców, w czasie których uczestnicy mają możliwość pogłębienia znajomości języka polskiego oraz poznania polskiej kultury, literatury, historii.

Oprócz zajęć dydaktycznych, programy kursów obejmują zwiedzanie najpiękniejszych zabytków Lublina i okolic oraz wycieczki do innych miast Polski, a także spotkania ze znanymi osobistościami życia kulturalnego i wiele innych atrakcji.

Uczestnicy kursów mieszkają i odbywają zajęcia na terenie miasteczka uniwersyteckiego. W siedzibie Centrum znajdują się sale wykładowe, sala komputerowa, nowocześnie wyposażona aula, biblioteka i czytelnia.

W latach 1991-2018 w prowadzonych przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS różnych formach kształcenia udział wzięło około 12 000 cudzoziemców z 85 państw na 5 kontynentach