Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Rafał Moczadło

mgr Rafał Moczadło
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
BIURO DS. ZDALNEGO KSZTAŁCENIA
Telefon
+48 81 537 61 81
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
kampus.umcs.pl

Adres

Rektorat p.1005

O sobie

 1. Administruje uczelnianymi platformami Moodle: Wirtualny Kampus oraz E-kursy.
 2. Administruje platformą MS Teams
 3. Szkoli nauczycieli akademickich, a także szkół średnich w zakresie zastosowania zdalnych metod kształcenia
 4. Jako IT Project Manager prowadzi tworzenie aplikacji i wdrożenia systemów.
 5. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z BigData

 


Działalność naukowa

 1. Wystąpienie na „V Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią. Edukacja Cyfrowa w Szkolnictwie Wyższym. Technologie i Uwarunkowania Organizacyjne e-Learningu" pt.: Prawdziwy e-learning dopiero przed nami –neuronauka, duże dane, silniki rekomendacji, Warszawa 2014
 2. Udział i organizacja konferencji "Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet-Nowe media-Kultura 2.0", wystąpienie: Jak technologie informatyczne i praca grupowa wpływają na efektywność edukacji humanistycznej?, Lublin 2012
 3. Mitologiczny kontekst kanonicznych obrazów teorii ewolucji, „Miscellanea Antropologica et Sociologica”, Gdańsk 2012.
 4. Potoczne pojęcie mądrości w kontekście historyczno-filozoficznym, „Miscellanea Antropologica et Sociologica”, Gdańsk 2011.
 5. Udział oraz organizacja międzynarodowej konferencji „Internet - Nowe media - Kultura 2.0. Perspektywy rozwoju wirtualnej nauki i edukacji", wystąpienie (wraz z Radosławem Bombą) Projekt Jarocin ‘85 w Second Life jako przykład wykorzystania światów wirtualnych w dydaktyce przedmiotów kulturoznawczych. oraz wystąpienie pt. Edukacja pokolenia Homo Zappiens
 6. Udział w konferencji „E-learning wyzwaniem dla bibliotek", wystąpienie pt. Szkolenia online z przysposobienia bibliotecznego oraz interaktywna Biblioteka Główna UMCS w SecondLife, Warszawa 2010
 7. University in Second Life – the Experiment’s Results, [w:] „Dialogue and Universalism”, no. 1-2(187-188), 2009.
 8. Projekty dydaktyczne w środowisku SecondLife –relacja z eksperymentu, [w:] E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Warszawa 2009
 9. Wirtualny kampus UMCS w Second Life, [w:] Realny i wirtualny świat e-learningu, Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa 2009.
 10. Zastosowanie Second Life jako narzędzia e-learningowego, wystąpienie podczas panelu dyskusyjnego pt. „Second Life. Życie w życiu?” zorganizowanym przez Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS cyklu spotkań naukowych „Czasopryzmat”, Lublin 2009
 11. Methopedia - społeczność ekspertów blended learning, referat przygotowany na VI konferencję: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Katowice, 19 listopada 2009
 12. Udział w organizacji oraz dyskusji w panelu dyskusyjnym z cyklu „Nauka w Second Life” Dyskusja nad książką Buty Mesjasza zorganizowaną przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Lublin 2009.
 13. Udział w organizacji oraz dyskusji w panelu dyskusyjnym w wirtualnym świecie Second Life: Perspektywy rozwoju gier komputerowych we współczesnej kulturze polskiej zorganizowany przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Lublin 2009
 14. Udział w konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. (Poznań, 13 listopada 2008) Wystąpienie pt.: Projekty dydaktyczne w środowisku Second Life
 15. Udział w konferencji: Second Life: wirtualny świat, realny człowiek. (Lublin, 3 listopada 2008) Wystąpienie pt.: Wykorzystanie Second Life na uniwersytecie
 16.  Udział w konferencji: Potęga Możliwości. E-learning w codziennej praktyce liderów. (Warszawa 27 październik 2008)Referat pt.: Projekty dydaktyczne w środowisku Second Life – relacja z eksperymentu
 17. Kurs online z przysposobienia bibliotecznego - studium przypadku, „E-mentor”, nr 2 (24)/2008 r.