Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Stafińska

Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.jezyki.umcs.pl
Konsultacje

DYŻURY W SESJI POPRAWKOWEJ 2022/2023:


wtorek, g.10.30 - 11.30, p.19B Wydział Filologiczny


czwartek, g.10.30 - 11.30, p.19B Wydział Filologiczny


!!! Zapraszam na konsultacje po wcześniejszym umówieniu się via MsTeams. !!!


MÓJ ADRES MAILOWY:


magdalena.stafinska@mail.umcs.pl


ADRES I DANE KONTAKTOWE CNICJO:


Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS


ul. Radziszewskiego 18, 20-031 Lublin (Dom Studencki AMOR, koło ACKj Chatka Żaka)


tel.: 81 537 50 62, fax: 81 537 66 26


e-mail: cnc@umcs.lublin.pl


 

O sobie

 •  magister filologii angielskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 • lektor języka angielskiego w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UMCS

 

 • członek IATEFL Poland

 

 • współorganizacja i uczestnictwo w przeprowadzaniu egzaminów z języka angielskiego Cambridge ESOL w Centrum Brytyjskim UMCS – Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL

 

 • licencjonowany egzaminator międzynarodowych egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i biznesowego

 

 • egzaminator międzynarodowych egzaminów TOEIC, TOEIC Bridge, TFI Tests z języka angielskiego

 

 • egzaminator międzynarodowych egzaminów PTE z języka angielskiego

 

Konferencje metodyczne, szkolenia i warsztaty dydaktyczne:

 

 • „Psychologia w nauczaniu języków obcych” - IX Konferencja Metodyczna - Lubelski Ośrodek Regionalny IATEFL Poland i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 • ‘Slaves To Scales? Or Why Proficiency Scales Are In Fact Useful? – wady i zalety korzystania ze skal’ - szkolenie metodyczne - Pearson

 

 • „Poświadczanie Kompetencji Językowych W Akademickim Systemie Kształcenia – praktyka i wyzwania zasad poświadczania biegłości językowej” - konferencja metodyczna - Pearson

 

 • „Nauczyciel 2.0, Lektor 2.0 – technologia informacyjna w zajęciach szkolnych i lektoratowych” – warsztaty metodyczne - Pearson

 

 • „Poszerzanie Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w celu precyzyjnego profilowania umiejętności językowych” – sesja metodyczna - Pearson

 

 • „Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia – ogólnopolska międzyuczelniana konferencja zorganizowana przez Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przy współpracy z Pearson, IATEFL oraz Europe Direct

 

 • „Skuteczne prezentacje multimedialne - zapoznanie studentów z cechami profesjonalnego wystąpienia publicznego i zasadami przygotowania prezentacji, rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w skutecznym przekazie informacji, wielowymiarowa ocena prezentacji i udzielanie informacji zwrotnej” – szkolenie metodyczne – Oxford University Press

 

 • „Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach zmian w prawie oświatowym” – konferencja metodyczna - Pearson

 

 • „Dni Językowe Pearson” – konsultacje metodyczne i wymiana doświadczeń - Pearson

 

 • "2nd International IATEFL Poland ESP SIG Conference" - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 • "A Brief History of Time from the Classroom Perspective," "Wykorzystywanie nowych technologii podczas pracy ze studentem pokolenia nowej generacji," "Anki flashcards" - Days of the British Centre - Conference for Teachers of English


Ogłoszenia

Zapraszamy na  Kursy Językowe UMCS  
p o d   p a t r o n a t e m   JM   R e k t o r a 
Więcej informacji o ofercie oraz zapisach  TUTAJ oraz TUTAJ

 

Zapraszamy również do zdawania  międzynarodowych  egzaminów  certyfikatowych
Więcej informacji o ofercie, terminach oraz zapisach  TUTAJ 


U ł ó ż   z   n a m i   s w o j ą   p r z y s z ł o ś ć !

 

Poniżej linki do formularza zapisów na kursy językowe + oferta kursowa + cennik: