BIURO SPRAW STUDENCKICH

Adres

Czwartaków 13
20-036 Lublin

Kontakt

DS Helios, ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin


  • pok. 3 – Kierownik Biura

  • pok. 5, 6 - stypendia, miejsca w Domach Studenckich, ubezpieczenia zdrowotne

  • pok. 8 - obsługa kół naukowych, organizacji studenckich oraz Systemu Obsługi Praktyk

Telefony:


  • Kierownik Biura: tel. (81) 537 57 48

  • Stypendia, miejsca w Domach Studenckich, ubezpieczenia zdrowotne: (81) 533 86 27, (81) 533 27 42

  • Obsługa kół naukowych i organizacji studenckich oraz praktyk studenckich: tel. (81) 537 58 79

    E-mail:

Strony WWW:
www.akademiki.umcs.pl
www.stypendia.umcs.pl
www.organizacje.umcs.pl
www.praktyki.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:30 z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. 

Opis