Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Bielecki

dr Tomasz Bielecki
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ
Funkcje
Dyrektor Centrum, Pełnomocnik J.M. Rektora, koordynator
Telefon
81 533 71 99, 797 701 711
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ckf.umcs.pl
Konsultacje

W terminie 13.07-23.08.2023  przebywam na urlopie wypoczynkowym.


Dyżury w sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej  roku akademickiego 2022/2023:


11 września (poniedziałek) – godz. 8.00 – 9.00


12 września (wtorek) – godz. 8.00 – 9.00


13 września (środa) – godz. 8.00 – 9.00


18 września (poniedziałek) – godz. 8.00 – 9.00


19 września (wtorek) – godz. 8.00 – 9.00


 


Dyżury odbywać się będą: CKF Budynek B- sekretariat. podczas dyżuru można łączyć się on-line za pośrednictwem MS Office Teams.


 W sprawach pilnych prosze dzwonić - MS Office Teams lub kontaktować się za pośrednictwem czatu. Kod zespołu: epziupi


Proszę kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: tomasz.bielecki@umcs.pl


Studentów moich grup zajęciowych proszę o kontakt: bieleckit@office.umcs.pl


W sprawach pilnych, nr telefonu: 81 53 371 99 (telefon czynny w godzinach 8.00-15.00).


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. Langiewicza 22
20-032 Lublin

O sobie

Jestem Pełnomocnikiem Rektora d/s Sportu

Jestem Uczelnianym koordynatorem „Programu dwutorowej kariery UMCS”

Uprawnienia trenerskie i instruktorskie:

1. Trener I klasy w piłce nożnej, UEFA A

2. Trener UEFA B w futsalu

3. Trener II klasy osób niepełnosprawnych

4. Instruktor Lekkiej atletyki

5. Instruktor pływania

Wykaz publikacji naukowych

 1. Bielecki T., Pozytywne i negatywne cechy postępowania akademickiego nauczyciela wychowania fizycznego w percepcji studentów wyższych uczelni Lublina, (w:) A. Deckert (red.), Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz ich motoryczność w  zdrowiu i wybranych jednostkach chorobowych, Poznań 2004.
 2. Bielecki T., Model akademickiego nauczyciela wychowania fizycznego w percepcji studentów wyższych uczelni Lublina, (w:) H. Hanusz, B. Korpak (red.), Wychowanie fizyczne studentów. Przeżytek czy konieczność?, Wyd. Zarząd Główny AZS, Warszawa 2005.
 3. Bielecki T., Bogucki J., Ewolucja modelu osobowego nauczyciela wychowania fizycznego w literaturze pedeutologicznej – badania normatywne i przegląd prac teoretycznych, (w:) V. Tuszyńska-Bogucka, J. Bogucki (red.), Styl życia a zdrowie. Wybrane zagadnienia, Lublin 2005.
 4. Bielecki T., Cechy osobiste zewnętrzne nauczyciela akademickiego wychowania fizycznego, (w:) V. Tuszyńska-Bogucka,  J. Bogucki (red.), Styl życia a zdrowie. Wybrane zagadnienia, Lublin 2005.
 5. Bielecki T., Funkcja wychowawcza uczniowskich klubów sportowych, (w:) Cz. Kępski (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Lublin 2005.
 6. Bielecki T., Witkowska-Strug B., Program profilaktyki przeciwalkoholowej w Uczniowskim Klubie Sportowym, 2007.
 7. Bielecki T. , Krawczyk K., Kultura fizyczna studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – nowa oferta dydaktyczna, 2007.
 8. Krawczyk K., Bielecki T., Strategie rozwoju kultury fizycznej w UMCS, 2007.
 9.  Bielecki T., Krawczyk K., Profilowane zajęcia wychowania fizycznego w opinii studentów UMCS w Lublinie, (w:) E. Zadarko, Z. Barabasz (red.), Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, t. 2: Uwarunkowania historyczno-socjologiczne, Krosno 2009.
 10. Krawczyk K., Bielecki T., Wydolność anaerobowa studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, (w:) E. Zadarko, Z. Barabasz (red.), Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, t. 3: Sprawność fizyczna, Wyd. PWSZ, Krosno 2009.
 11. Bielecki T., Krawczyk K., Tarnowski M., Zmiany cech fizycznych  studentów UMCS w latach 1999-2009, (w:) Z. Barabasz, E. Zadarko (red.), Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, Wyd. PWSZ, Krosno 2010.
 12. Bielecki T., Krawczyk K., Skowroński R., Spinning uniwersalny, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
 13. Krawczyk K., Bielecki T, „Aktywność fizyczna młodych kobiet
  a wybrane wskaźniki somatyczne”, (w:) Sawicki B. Promocja zdrowego stylu życia
  w krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Lublin 2015.
 14.  Skowroński R., Krawczyk K., Bielecki T. „Universal Spinning”. Wydawnictwo UMCS Publishing House, Lublin 2015.
 15. Bielecki T., Krawczyk K., CHARAKTERYSTYKA RÓŻNYCH FORM ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS
  W LUBLINIE, (w:)  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ,  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ II МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (Україна, Суми, 16–17 квітня 2015 року), Сумський державний університет 2015.
 16. Bielecki T., Aktywność fizyczna studentów UMCS w Lublinie. Wydawnictwo Roczniki Naukowe WSWFiT Białystok, 2016.
 17.  Krawczyk K., Bielecki T. „RAPORT Z BADAŃ WYKONANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS, DOTYCZĄCYCH OCENY ZDROWIA STUDENTÓW – STYCZEŃ 2017 r.” Сумський державний університет 2017, s. 234 – 236.
 18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Koło Pedagogów Opiekuńczych oraz Instytut Pedagogiki w Lublinie, "Quo Vadis Wychowanie". Lublin, 25.05.2021.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz ich motoryczność w zdrowiu i wybranych jednostkach chorobowych”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Akademii Medycznej Poznań, 03–04.09.2004.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wychowanie fizyczne studentów. Przeżytek czy konieczność?”, Szczecin 2005.
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowa Szkoła – Zdrowy Uczeń”, Lublin 2007.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura fizyczna w środowisku akademickim z perspektywy zmiany społecznej”, Szczecin, 20-21 listopada 2007.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie”, Kazimierz, 5-6 grudnia 2008.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura fizyczna studentów na przełomie stuleci - stan i perspektywa zmian”, Rzeszów, Krosno, 4-7 czerwca 2009.
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność na całe życie - zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą”, Krosno, 15-16 października 2010.
 8. „Profilowane zajęcia wychowania fizycznego w opinii studentów UMCS”

   –  Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Wilkasach (czerwiec 2013),

 9.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Sumy Ukrain,a marzec 2014

 10.   Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Sumy Ukraina, marzec 2015.

 11.   Międzynarodowa Konferencja Jakość Usług Turystycznych Promujących Zdrowy Styl Życia – 27.05. 2015, w ramach projektu:  „PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich! w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 12.   Konferencja naukowa organizowana przez CKF UMCS: „Aktywność fizyczna
  w zdrowym stylu życia młodzieży”. .Lublin 27.10. 2017

   

Dorobek praktyczny:

1.Prowadzę seminarium licencjackie dla studentów UMCS   na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

2. Prowadzę seminarium licencjackie dla studentów UMCS   na  kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Zamiejscowym w Puławach