Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Anna Klepadło

mgr Anna Klepadło
Stanowisko
specjalista
Jednostki
CENTRUM JĘZYKA PORTUGALSKIEGO/CAMÕES
Telefon
81 537 27 20
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.umcs.pl/pl/camoes.htm
Konsultacje

 


 

Ogłoszenia

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce oraz aktualnie obowiązującymi komunikatami UMCS informujemy, iż pracownik administracyjny centrum będzie wykonywał zarówno pracę zdalną (poza siedzibą jednostki), jak i pełnił dyżury stacjonarne w sekretariacie i bibliotece CJP/C.

Praca zdalna, z możliwością kontaktowania się drogą mailową (clp.camoes@umcs.pl) odbywać się będzie w dniach: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 marca br.

Dyżury stacjonarne w sekretariacie i bibliotece odbywać się będą wg następującego grafiku:

1 marca 10.00 - 18.30
2 marca 10.30 - 17.00
3 marca 10.30 - 14.30
8 marca 10.30 - 14.30
9 marca 10.30 - 14.30
10 marca 10.30 - 14.30
15 marca 10.30 - 14.30
16 marca 10.30 - 14.30
17 marca 10.30 - 14.30
22 marca 10.30 - 14.30
23 marca 10.30 - 14.30
24 marca 10.30 - 14.30
29 marca 10.30 - 14.30
30 marca 10.30 - 14.30
31 marca 10.30 - 14.30

Iformujemy również, iż podczas dyżurów stacjonarnych (patrz jak wyżej) można korzystać z czytelni Centrum Języka Portugalskiego 

Ilość udostępnionych miejsc: 5.

Na terenie biblioteki i czytelni użytkownicy zobowiązani są do:

  • używania maseczek ochronnych
  • dezynfekcji rąk
  • zachowania 1,5 metra odległości od innych
  • zajęcia wskazanego miejsca
  • samodzielnego odbierania zamówionego księgozbioru w wyznaczonym do tego miejscu na terenie czytelni
  • odkładania wykorzystanych materiałów na specjalnie oznaczone miejsce

W czytelniach NIEDOZWOLONE jest samodzielne wyszukiwanie oraz wyjmowanie książek i czasopism z półek.

Książki i czasopisma po udostępnieniu w czytelniach podlegają 3-dniowej kwarantannie, z tego względu mogą wystąpić problemy z bieżącym korzystaniem z księgozbioru.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.