Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Małgorzata Chmielewska

Telefon
81 533 33 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnicjo.umcs.pl
www.poswiadczanie.umcs.pl
Konsultacje


e-Lektorat | SZ 2020/21


Zgodnie z  ZARZĄDZENIEM Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 20 sierpnia 2020  zajęcia i konsultacje w SZ 2020/21 są realizowane w trybie zdalnym za pośrednictwem rekomendowanych przez Władze UMCS narzędzi, tj. platformy Moodle 'Wirtualny Kampus' oraz aplikacji Microsoft Teams
e-Konsultacje | SESJA ZIMOWA 2020/21


•  Ms Teams (dla studentów)
  uniwersytecka poczta elektroniczna


poniedziałek   9.15 - 1o.15
środa             9.15 - 1o.15
SEMESTR LETNI 2019/20


#UMCSWDomu  #StayHomeStaySafe


W związku z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 22/2020  z 24.03.2020 zawieszającym zajęcia dydaktyczne "do odwołania", program SL 2019/20 został zrealizowany w trybie zdalnym poprzez platformę Moodle  Wirtualny Kampus 
Dodatkowe materiały źródłowe z zakresu 'Legal English' oraz oferta międzynarodowych egzaminów certyfikatowych - sekcja 'Ogłoszenia' | więcej po zalogowaniu do 'WK'.

O sobie

WYKSZTAŁCENIE 

 • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
 • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W UMCS

 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych  (do 2003 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) 
 • Uczelniany Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej
 • Językowa Komisja Egzaminacyjna dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej

PEŁNIONE FUNKCJE 

 • przewodnicząca Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej (od 2017)
 • przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej (od 2013)
 • przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej z Języka Angielskiego dla przewodników oraz pilotów wycieczek powołanej przez Marszałka woj. lubelskiego (od 2007)
 • dyrektor CNiCJO UMCS (2014 - 2018)  [Raport]
 • kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Języków Obcych w CNiCJO UMCS (2004 - 2018)
 • Senator UMCS (XX kadencji)

LICENCJE  |  UPRAWNIENIA  |  CZŁONKOSTWO

 • ALTE individual affiliate
 • EULETA individual member
 • IATEFL member
 • członek PTN
 • egzaminator / trener / letter rater TELC (j. angielski ogólny i biznesowy)
 • egzaminator TELC (j. polski)
 • egzaminator PTE 
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / administrator ETS Global (TOEIC / TFI)
 • egzaminator Cambridge ESOL (FCE)
 • egzaminator OKE ('Nowa Matura')

NAGRODY  |  ODZNACZENIA 

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2005)
 • osiem nagród JM Rektora UMCS "za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

WYNIKI ANKIET OCENY ZAJĘĆ

 • SL 2019/20  →  wewn. Ankieta Oceny TUTAJ  (szczegóły do wglądu)
 • SZ 2019/20  →  5.94
 • SL 2018/19    5.97
 • SZ 2018/19  →  5.95
 • SL 2017/18  →  5.67
 • SZ 2017/18    5.88

OPINIE  |  REKOMENDACJE  |  ZAŚW. O WSPÓŁPRACY

            dostępne na życzenie 


ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT | OPD  (latest)

 • The Complete Legal English Programme 'ILLUMINATE'  (Ms Catherine Mason | Cambridge Law Studio, University of Cambridge) December 2020 / January 2021
 • 'Ex Parte' ezine (pp.2-7) (electronic magazine) | newsletters | web workshops (Mr Mark Fletton, Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law) January 2021
 • Assessing Adult Learners On-Line and Off-Line  (dr Grzegorz Śpiewak | MACMILLAN Education) December 2020
 • Legal Background & Quality Procedures  (telc | The European Language Certificates) November 2020
 • Online Academic English Conference | Better Learning  (Cambridge University Press) October 2020
 • EAQUALS Online Event 2020  #eaqualsonline  (European Association for Quality Language Services) October 2020
 • III KONGRES FRSE + ERASMUS 'Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji' (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) October 2020
 • ONLINE Research Seminar 2020 with Centre for Research in English Language Learning and Assessment  (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / CRELLA | Centre for Research in English Language Learning and Assessment) July 2020
 • Innovative Language Teaching Methods As Ways To Promote Multilingualism and Language Education (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / NESET | Network of Experts working on the Social dimension of Education and Training / European Commission) June 2020
 • EULETA WORLD CAFÉ 2020: An Online Meeting to Share Teaching Experiences During Lock-down (EULETA | The European Legal English Teachers' Association) June 2020
 • Intercultural Competence in English | Teaching the Culture Construct: Online (ELC | EUROPEAN LANGUAGE COMPETENCE) June 2020
 • Taking Your Students Online | Guided E-learning – Case Studies  (EAQUALS | European Association for Quality Language Services) June 2020
 • CEFR Matrix: A Quality Assurance for CEFR use (ECML | European Centre for Modern Languages at Council of Europe / EAQUALS) June 2020
 • Case Study from EC English | The Mother of Invention  (Gillian Davidson & David Byrne EAQUALS | European Association for Quality Language Services) June 2020
 • Teacher wellbeing in a time of crisis  (PASE | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych) June 2020
 • Online Assessment with Tom Kiddle, NILE (EAQUALS | European Association for Quality Language Services, May 2020)
 • World Intellectual Property Organization Services and Initiatives  (WIPO | World Intellectual Property Organization) May 2020
 • ALTE Principles of Good Practice | Guidelines for Development of Language for Specific Purposes | Language Tests for Access, Integration and Citizenship (ALTE | the Association of Language Testers in Europe) May 2020
 • Ensuring Excellence in the VLE with Julie Wallis, The London School (EAQUALS | European Association for Quality Language Services) May 2020
 • Language Assessment for Migration and Integration  (ALTE | the Association of Language Testers in Europe) May 2020
 • Bees or Butterflies? Teaching in Times of COVID-19  (Jeremy Harmer PEARSON) May 2020
 • Certyfikat językowy bez wychodzenia z domu  (Karol Granoszewski LanguageCert) April 2020
 • A Look Behind the Scenes with TELC IT Team  (The European Language Certificates) April 2020
 • Motivating Students  (David Bish EDUNATION) January 2020
 • Legal Sightseeing in Lublin |  the Legend of the Devil's Paw Imprint  (Louise Kulbicki SLE | STUDY LEGAL ENGLISH) Sep 2019

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA WYBRANYCH KONFERENCJI oraz SEMINARIÓW UCZELNIANYCH

 • Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning (UMCS / Study Legal English / EULETA) Lublin, 2019
 • Międzyuczelniane konferencje prawnicze w j. angielskim dla studentów i doktorantów - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i JM Rektora KUL (UMCS / KUL) Lublin, 2018 / 2019
 • Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej (UMCS / Personnel Training Institute) Lublin, 2018 
 • Poświadczanie biegłości językowej w akademickim systemie kształcenia - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS (ZdsPBJ UMCS / FRSE / MNiSW / RKdsCBJ UW / JOwS / IATEFL / Pearson) Lublin, 2014
 • Europejskie dni kształcenia językowego (UMCS / KUL / ZSS im. UE w Zamościu) Zamość, 2013
 • Wielojęzyczność w Europie a certyfikaty językowe (UMCS / WSzIA / Europe Direct) Zamość, 2009
 • Europejskie standardy nauczania i certyfikacji języków obcych (UMCS) Lublin, 2008

WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH UE REALIZOWANYCH Z UMCS oraz INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Akademicka Kadra Przyszłości"
 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Rozwój kompetencji nauczycieli inwestycją w przyszłość naszej szkoły i regionu"
 • TEMPUS IV  "The Joint Project to Develop a New Regional Master Programme" (2015)
 • Europejski Fundusz Społeczny "Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik" (2014/2015)
 • lektorat j. angielskiego z wykorzystaniem e-learningu dla studentów W-łu Prawa i Administracji UMCS, realizowany w oparciu o program oraz platformę internetową "Longman English Interactive" (LEI) na czterech poziomach zaawansowania A1 / A2 / B1 / B2 (Pearson Longman, 2008 - 2012) 

PUBLIKACJE 

 • 'Ex Parte' ezine (electronic magazine) pp.2-7 | Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law (2021)
 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem (2013)
 • Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guidebook (przekład)  wyd. Ad Rem, Lublin (1996)

Ogłoszenia

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LEKTORATU 

TUTAJ


SPRAWDŹ SIĘ I ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY


LEGAL ENGLISH - dodatkowe źródła i materiały

*  więcej - po zalogowaniu do systemu 'Wirtualny Kampus'


 Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją jubileuszową

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015  


 • Uniwersyteckie kursy językowe
  więcej informacji
    TUTAJ

 • Międzynarodowe egzaminy certyfikatowe
  więcej informacji TUTAJ