Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Małgorzata Chmielewska

mgr Małgorzata Chmielewska
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnicjo.umcs.pl
Konsultacje


Why Ce
rtify Your Language Competence
?
| YT  (2021)

Konsultacje
po wcześniejszym umówieniu via MsTeams ze względu na obowiązujące wymogi sanitarno-epidemiologiczne

* terminy mogą ulec zmianie

wt     11.15 - 12.15
czw   11.15 - 12.15


W pozostałe dni zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną

Kalendarz akademicki 2021/22 
tutaj

O sobie

WYKSZTAŁCENIE 

 • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
 • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W UMCS

 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych  (do 2003 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) 

 • Uczelniany Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej (2013 - 2021)
 • Językowa Komisja Egzaminacyjna dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej (2017 - 2021)

PEŁNIONE FUNKCJE 

 • dyrektor CNiCJO UMCS (2014 - 2018)  [Raport]
 • kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Języków Obcych w CNiCJO UMCS (2004 - 2018)
 • Senator UMCS (XX kadencji)
 • przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej (2013 - 2020)
 • przewodnicząca Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej (2017 - 2021)
 • przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej z Języka Angielskiego dla przewodników oraz pilotów wycieczek powołanej przez Marszałka woj. lubelskiego (od 2007)

LICENCJE  |  UPRAWNIENIA  |  CZŁONKOSTWO

 • EAQUALS individual member
 • ALTE individual affiliate
 • EULETA individual member
 • członek IATEFL
 • członek PTN
 • egzaminator / trener / letter rater TELC (j. angielski ogólny i biznesowy)
 • egzaminator TELC (j. polski)
 • egzaminator PTE 
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / administrator ETS Global (TOEIC / TFI)
 • egzaminator Cambridge ESOL (FCE)
 • egzaminator OKE ('Nowa Matura')

NAGRODY  |  ODZNACZENIA 

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2005)
 • osiem nagród JM Rektora UMCS  „za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

WYNIKI ANKIET OCENY ZAJĘĆ 

 • średnia ocena za okres  2018/19 – 2020/21    5.97 

OPINIE  |  REKOMENDACJE  |  ZAŚWIADCZENIA O WSPÓŁPRACY

            dostępne na życzenie 


'LEGAL ENGLISH' PROJECTS with INTERNATIONAL PARTNERS

 • STUDY LEGAL ENGLISH  •  video  |  2021 
 • TRANSLEGAL  |  2021
 • CAMBRIDGE LAW STUDIO & TOLES  |  2020/21 
 • CAMBRIDGE LEGAL ENGLISH ACADEMY  |  2020/21 

ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT | OPD (latest)

 • TransLegal : Online Tools & Ideas | Legal English webinar  (Matt Firth | University of St. Gallen Switzerland & Peter TormaTransLegal) November 2021
 • The Classroom in 2021 : Challenges and Opportunities (Chris Farrell | EAQUALS) October 2021
 • Study LEGAL ENGLISH for Development and TOLES for Professional Career | LE Project (Louise Kulbicki from Study Legal English | Małgorzata Chmielewska & Ewa Orłowska with Students from UMCS) 2021
 • 20 years of the Common European Framework of Reference  (dr Nick Naville from Cambridge Assessment English) September 2021
 • 2021 European Day of Languages : Language Competences in the European Education Area (ALTE | The European Commission) September 2021
 • MiLLaT : Mediation in Language Learning and Teaching (Uniwersytet Warszawski | European Language Council | Polskie Towarzystwo Neofilologiczne) September 2021
 • 2021 Forum Metodyczne Polskiej Unii Edukacyjnej : Czy zdalne kształcenie zdalne jest strategiczną szansą dla uczelni? (Piotr Pokorny | Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego) May 2021
 • TransLegal ecourse | Legal English Lab | Legal English Audit  (TransLegal) May 2021 
 • 1st International Digital Symposium #ALTEdigital2021 (ALTE | Association of Language Teachers in Europe) April 2021   
 • The Future of Language Education - learning lessons from the pandemic (ECML | the European Centre for Modern Languages) April 2021
 • Online Cambridge Day (Cambridge Assessment English | Cambridge University Press) April 2021
 • The Complete Legal English Programme 'ILLUMINATE'  | LE Project (Catherine Mason | Cambridge Law Studio) December 2020 / January 2021
 • 'Ex Parte' ezine (pp.2-7) (electronic magazine) | newsletters | web workshops | LE Project (Mark Fletton, Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law) January 2021
 • Covid-19 and language education: Two challenges, one response (David Little, EAQUALS | European Association for Quality Language Services) December 2020
 • Legal Background & Quality Procedures  (telc | The European Language Certificates) November 2020
 • Online Academic English Conference | Better Learning  (Cambridge University Press) October 2020
 • EAQUALS Online Event 2020  #eaqualsonline  (European Association for Quality Language Services) October 2020
 • III KONGRES FRSE + ERASMUS 'Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji' (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) October 2020
 • ONLINE Research Seminar 2020 with Centre for Research in English Language Learning and Assessment  (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / CRELLA | Centre for Research in English Language Learning and Assessment) July 2020
 • Innovative Language Teaching Methods As Ways To Promote Multilingualism and Language Education (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / NESET | Network of Experts working on the Social dimension of Education and Training / European Commission) June 2020
 • EULETA WORLD CAFÉ 2020: An Online Meeting to Share Teaching Experiences During Lock-down (EULETA | The European Legal English Teachers' Association) June 2020
 • Intercultural Competence in English | Teaching the Culture Construct: Online (ELC | EUROPEAN LANGUAGE COMPETENCE) June 2020
 • Taking Your Students Online | Guided E-learning – Case Studies  (EAQUALS | European Association for Quality Language Services) June 2020
 • CEFR Matrix: A Quality Assurance for CEFR use (ECML | European Centre for Modern Languages at Council of Europe) June 2020
 • World Intellectual Property Organization Services and Initiatives  (WIPO | World Intellectual Property Organization) May 2020
 • ALTE Principles of Good Practice | Guidelines for Development of Language for Specific Purposes | Language Tests for Access, Integration and Citizenship (ALTE | the Association of Language Testers in Europe) May 2020
 • Ensuring Excellence in the VLE with Julie Wallis, The London School (EAQUALS | European Association for Quality Language Services) May 2020
 • A Look Behind the Scenes with TELC IT Team  (The European Language Certificates) April 2020
 • Motivating Students  (David Bish EDUNATION) January 2020

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA WYBRANYCH KONFERENCJI oraz SEMINARIÓW UCZELNIANYCH

 • TransLegal : Online Tools & Ideas | Legal English webinar  (Matt Firth | University of St. Gallen SwitzerlandPeter Torma | TransLegal) online, 2021
 • Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning (UMCS / Study Legal English / EULETA) Lublin, 2019
 • Międzyuczelniane konferencje prawnicze w j. angielskim dla studentów i doktorantów - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i JM Rektora KUL (UMCS / KUL) Lublin, 2018 / 2019
 • Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej (UMCS / Personnel Training Institute) Lublin, 2018 
 • Poświadczanie biegłości językowej w akademickim systemie kształcenia - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS (ZdsPBJ UMCS / FRSE / MNiSW / RKdsCBJ UW / JOwS / IATEFL / Pearson) Lublin, 2014
 • Europejskie dni kształcenia językowego (UMCS / KUL / ZSS im. UE w Zamościu) Zamość, 2013
 • Wielojęzyczność w Europie a certyfikaty językowe (UMCS / WSzIA / Europe Direct) Zamość, 2009
 • Europejskie standardy nauczania i certyfikacji języków obcych (UMCS) Lublin, 2008

WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH UE REALIZOWANYCH Z UMCS oraz INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Akademicka Kadra Przyszłości"
 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Rozwój kompetencji nauczycieli inwestycją w przyszłość naszej szkoły i regionu"
 • TEMPUS IV  "The Joint Project to Develop a New Regional Master Programme" (2015)
 • Europejski Fundusz Społeczny "Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik" (2014/2015)
 • lektorat j. angielskiego z wykorzystaniem e-learningu dla studentów W-łu Prawa i Administracji UMCS, realizowany w oparciu o program oraz platformę internetową "Longman English Interactive" (LEI) na czterech poziomach zaawansowania A1 / A2 / B1 / B2 (Pearson Longman, 2008 - 2012) 

PUBLIKACJE 

 • 'Ex Parte' ezine (electronic magazine) pp.2-7 | Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law (2021)
 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem (2013)
 • Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guidebook (przekład)  wyd. Ad Rem, Lublin (1996)

Ogłoszenia

UNIWERSYTECKIE KURSY JĘZYKOWE  TUTAJ

MIĘDZYNARODOWE EGZAMINY i CERTYFIKATY JĘZYKOWE


 Publikacja jubileuszowa

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015