Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Małgorzata Chmielewska

mgr Małgorzata Chmielewska
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnicjo.umcs.pl
Konsultacje

 


Kalendarz akademicki / Academic Calendar (2023/24)

link
Konsultacje / Office Hours


po wcześniejszym umówieniu się / by prior appointment

Śr  /  Wed  11.45 - 12.45 Kronos 29/10  lub / or  MS Teams
Czw / Thu  11.45 - 12.45 Kronos 10/29  lub / or  MS Teams 


   w/w terminy mogą ulec zmianie / the schedules may be subject to change

O sobie

 


EDUKACJA 

 • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' | UMCS
 • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej | UMCS
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W UMCS

 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych  (do 2003 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) 
 • Uczelniany Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej
 • Językowa Komisja Egzaminacyjna dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej

PEŁNIONE FUNKCJE 

 • dyrektor CNiCJO UMCS (2014 - 2018)  [Raport]
 • kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Języków Obcych w CNiCJO UMCS (2004 - 2018)
 • Senator UMCS (XX kadencji)
 • przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej (2013 - 2020)
 • przewodnicząca Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej (2017 - 2021)
 • przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej z Języka Angielskiego dla przewodników oraz pilotów wycieczek powołanej przez Marszałka woj. lubelskiego (od 2007)

PRAKTYKA  |  KWALIFIKACJE  |  CZŁONKOSTWO

 • EC  European Digital Education Hub
 • ILETA member
 • EAQUALS  individual affiliate
 • EULETA  individual member
 • członek IATEFL
 • członek PTN
 • egzaminator / trener / letter rater TELC (j. angielski ogólny i biznesowy)
 • egzaminator TELC (j. polski)
 • egzaminator PTE 
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / administrator ETS Global (TOEIC / TFI)
 • egzaminator Cambridge ESOL (FCE)
 • egzaminator OKE ('Nowa Matura')

NAGRODY  |  ODZNACZENIA  |  WYRÓŻNIENIA

 • dyplomy Homo Didacticus  1. i 2. edycja  przyznane przez Władze UMCS  za wyróżniającą się pracę dydaktyczną i zaangażowanie w kształceniena podstawie najwyższych ocen otrzymanych od studentów
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2005)
 • nagrody JM Rektora UMCS (8)za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

OPINIE  |  REKOMENDACJE  |  ZAŚWIADCZENIA O WSPÓŁPRACY

            dostępne na życzenie 


PROJEKTY PARTNERSKIE z zakresu 'Legal English' / 'General English'

 • wyd. językowe PRESTON PUBLISHING  |  2023
 • NATASHA COSTELLO & LOUISE KULBICKI  |  2023
 • STUDY LEGAL ENGLISH  |  2023
 • TOLES  |  2022
 • TRANSLEGAL® & TRANSLEGAL's Legal English Lab |  2022
 • STUDY LEGAL ENGLISH  •  video YT  |  2021 
 • CAMBRIDGE LAW STUDIO & TOLES  |  2021 
 • CAMBRIDGE LEGAL ENGLISH  |  2020

PUBLIKACJE 

 • 'Ex Parte' ezine (electronic magazine) pp. 3-7 | Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law (2021)
 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem (2013)
 • Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guidebook (przekład)  wyd. Ad Rem, Lublin (1996)

Ogłoszenia

UNIWERSYTECKIE KURSY JĘZYKOWE   tutaj
ZAPISZ SIĘ NA KURS  tutaj

EGZAMINY i CERTYFIKATY JĘZYKOWE  tutajSPRAWDŹ SIĘ I ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY


JUBILEUSZ Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją jubileuszową

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015