Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Małgorzata Chmielewska

mgr Małgorzata Chmielewska
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnicjo.umcs.pl
Konsultacje


Konsultacje 
| SZ PM 2022/23


pon  08.00 - 09.00
wt    08.00 - 09.00


  MS Teams
  po wcześniejszym umówieniu
Kalendarz akademicki | 2022/23 
tutaj
From the Student's Perspective

• 
Why Study Legal English?  ➡️  YouTube

 English for Personal Development and Professional Career  in collab. with TOLES & SLE  ➡️  YouTube


 

O sobie

WYKSZTAŁCENIE 

 • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej | UMCS
 • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' | UMCS

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W UMCS

 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych  (do 2003 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) 
 • Uczelniany Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej (2013 - 2021)

PEŁNIONE FUNKCJE 

 • dyrektor CNiCJO UMCS (2014 - 2018)  [Raport]

 • kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Języków Obcych w CNiCJO UMCS (2004 - 2018)
 • Senator UMCS (XX kadencji)
 • przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej (2013 - 2020)
 • przewodnicząca Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej (2017 - 2021)
 • przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej z Języka Angielskiego dla przewodników oraz pilotów wycieczek powołanej przez Marszałka woj. lubelskiego (od 2007)

PRAKTYKA  |  KWALIFIKACJE  |  CZŁONKOSTWO

 • EC  European Digital Education Hub
 • EAQUALS individual member
 • ALTE individual affiliate
 • EULETA individual member
 • członek IATEFL
 • członek PTN
 • egzaminator / trener / letter rater TELC (j. angielski ogólny i biznesowy)
 • egzaminator TELC (j. polski)
 • egzaminator PTE 
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / administrator ETS Global (TOEIC / TFI)
 • egzaminator Cambridge ESOL (FCE)
 • egzaminator OKE ('Nowa Matura')

NAGRODY  |  ODZNACZENIA  |  WYRÓŻNIENIA

 • dyplom Homo Didacticus  2. edycja (2022)
 • dyplom Homo Didacticus  | 1. edycja  przyznany przez Władze UMCS  za wyróżniającą się pracę dydaktyczną i zaangażowanie w kształceniena podstawie najwyższych ocen otrzymanych od studentów (2022) 
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2005)
 • nagrody JM Rektora UMCS (8)za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

OPINIE  |  REKOMENDACJE  |  ZAŚWIADCZENIA O WSPÓŁPRACY

            dostępne na życzenie 


'LEGAL ENGLISH' PROJECTS with INTERNATIONAL PARTNERS

 • TOLES  |  2022
 • TRANSLEGAL® & TRANSLEGAL's Legal English Lab |  2022
 • STUDY LEGAL ENGLISH  •  video  |  2021 
 • CAMBRIDGE LAW STUDIO & TOLES  |  2020/21 
 • CAMBRIDGE LEGAL ENGLISH  |  2020/21 

ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT | OPD  (latest)

 • Practical Legal English Language Skills  (Stephen Horowitz, Louise Kulbicki, Natasha Costello) styczeń 2023
 • II Dzień Jakości Kształcenia w UMCS | grudzień 2022
 • V Kongres Edukacji / 35-lecie Programu Erasmus+ : Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji — pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (FRSE | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; ELL | European Language Label; UW | Uniwersytet Warszawski) 27 października 2022
 • How To Make 'Stress' Work for Students (Kassandra Robertson | EAQUALS) wrzesień 2022
 • Academic Integity: issues & challenges (Sue Hackett | EAQUALS) | lipiec 2022
 • Praca hybrydowa a zdrowe relacje (MEDICOVER) | czerwiec 2022
 • A new Council of Europe Recommendation on Language Education (ECML & Council of Europe) czerwiec 2022
 • Strategia a realizacja kształcenia akademickiego (IRSW | Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego) czerwiec 2022
 • Basics of IP Protection and Valorisation. IP Implementations with Industry Partners (KU Leuven | UMCS | Netrix Ventures) czerwiec 2022
 • Samorzecznictwo (self-adwokatura) | panel dla pracowników w ramach projektu „Dostępny UMCS” (Europejski Fundusz Społeczny i UMCS) maj 2022
 • The Future of Language Education - Learning Lessons from the Pandemic (European Centre for Modern Languages & Council of Europe) maj 2022
 • Language learners’ voices – lessons learned from Covid  |  YT  (European Centre for Modern Languages & Council of Europe) maj 2022
 • Academic integrity from the second-language user's perspective by Prof. Diane Pecorari from City University of Hong Kong (National Academic Integrity Network & EAOUALS) maj 2022
 • Why TOLES? | LE Student Project (TOLES & Illuminate) kwiecień 2022
 • Quality Hybrid Language Teaching  (Robert Hanley | EAQUALS) kwiecień 2022
 • Jak pomagać studentom w trudnej sytuacji; m.in. w kontekście konfliktu zbrojnego, PTSD etc. (Katarzyna Klimkowska | Optimum UMCS, Sensum UMCS) marzec 2022
 • Using Authentic Video in Language Learning and Teaching (Thom Kiddle Nile & Elena Deleyeto La Cruz | EAQUALS) marzec 2022
 • Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2: dobre praktyki, nowe innowacje (CJO | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) luty 2022
 • The Impact of Covid on Language Education (Peter Brown | Professional Network Forum & ECML) styczeń 2022
 • How to Learn Legal English More Efficiently with TransLegal® | LE Student Project (TransLegal® & TransLegal's Legal English Lab) styczeń 2022
 • E-learning prawniczy w czasach koronawirusa czyli jak lepiej, szybciej i na dłużej przyswoić wiedzę (Wolters Kluwer) styczeń 2022 

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA WYBRANYCH KONFERENCJI oraz SEMINARIÓW UCZELNIANYCH

 • TransLegal® : Online Tools & Ideas | Legal English webinar  (Matt Firth | University of St. Gallen Switzerland & Peter Torma | TransLegal®) online 2021
 • Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning (UMCS / Study Legal English / EULETA) Lublin, 2019
 • Międzyuczelniane konferencje prawnicze w j. angielskim dla studentów i doktorantów - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i JM Rektora KUL (UMCS / KUL) Lublin, 2018 / 2019
 • Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej (UMCS / Personnel Training Institute) Lublin, 2018 
 • Poświadczanie biegłości językowej w akademickim systemie kształcenia - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS (ZdsPBJ UMCS / FRSE / MNiSW / RKdsCBJ UW / JOwS / IATEFL / Pearson) Lublin, 2014
 • Europejskie dni kształcenia językowego (UMCS / KUL / ZSS im. UE w Zamościu) Zamość, 2013
 • Wielojęzyczność w Europie a certyfikaty językowe (UMCS / WSzIA / Europe Direct) Zamość, 2009
 • Europejskie standardy nauczania i certyfikacji języków obcych (UMCS) Lublin, 2008 

PUBLIKACJE 

 • 'Ex Parte' ezine (electronic magazine) pp. 3-7 | Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law (2021)
 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem (2013)
 • Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guidebook (przekład)  wyd. Ad Rem, Lublin (1996)

Ogłoszenia

UNIWERSYTECKIE KURSY JĘZYKOWE   tutaj

EGZAMINY i CERTYFIKATY JĘZYKOWE  tutajSPRAWDŹ SIĘ I ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY


 Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją jubileuszową

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015