Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Małgorzata Chmielewska

Telefon
81 533 33 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnicjo.umcs.pl
www.poswiadczanie.umcs.pl
Konsultacje


e-Lektorat | SL 2020/21


Zgodnie z  ZARZĄDZENIEM Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dn. 25 stycznia 2021  kształcenie w SL 2020/21 realizowane jest z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość
e-Konsultacje | SL 2020/21


•  Ms Teams (dla studentów)
  uniwersytecka poczta elektroniczna


URLOP : 22.07 - 11.08.2021


poniedziałek   08.15 - 09.15
czwartek        08.15 - 09.15   


dyżur wakacyjny: 
poniedziałek 08.15 - 09.15

konsultacje we wrześniu 2021:
poniedziałek 08.15 - 09.15   
czwartek 08.15 - 09.15     
GO FOR TOLES CERTIFICATE in Legal English! | www.toleslegal.com

Listen to UMCS students and find out why :) *


 What kind of langauge exam is TOLES? | by Paulina Dz. (Law and Business, Faculty of Law & Administration)

 
Why do you need a TOLES certificate? | by Jagoda B. (Law and Business, Faculty of Law & Administration) 

 
What to expect from TOLES exam? | by Weronika S. (Internal Security, Faculty of Law & Administration)

* wszystkie nagrania wraz z wizerunkiem zostały zamieszczone i udostępnione za zgodą ich Autorów


 

O sobie

WYKSZTAŁCENIE 

 • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
 • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W UMCS

 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych  (do 2003 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) 
 • Uczelniany Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej
 • Językowa Komisja Egzaminacyjna dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej

PEŁNIONE FUNKCJE 

 • dyrektor CNiCJO UMCS (2014 - 2018)  [Raport]
 • kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Języków Obcych w CNiCJO UMCS (2004 - 2018)
 • Senator UMCS (XX kadencji)
 • przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej (od 2013)
 • przewodnicząca Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej (od 2017)
 • przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej z Języka Angielskiego dla przewodników oraz pilotów wycieczek powołanej przez Marszałka woj. lubelskiego (od 2007)

LICENCJE  |  UPRAWNIENIA  |  CZŁONKOSTWO

 • ALTE individual affiliate
 • EULETA individual member
 • IATEFL member
 • członek PTN
 • egzaminator / trener / letter rater TELC (j. angielski ogólny i biznesowy)
 • egzaminator TELC (j. polski)
 • egzaminator PTE 
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / administrator ETS Global (TOEIC / TFI)
 • egzaminator Cambridge ESOL (FCE)
 • egzaminator OKE ('Nowa Matura')

NAGRODY  |  ODZNACZENIA 

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2005)
 • osiem nagród JM Rektora UMCS "za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

WYNIKI ANKIET OCENY ZAJĘĆ

 • średnia ocena za okres 2018/19 – 2020/21  →  5.96
 • SL 2019/20 (online)  →  wewn. Ankieta Oceny  (szczegóły do wglądu)

OPINIE  |  REKOMENDACJE  |  ZAŚW. O WSPÓŁPRACY

            dostępne na życzenie 


'LEGAL ENGLISH' PROJECTS with INTERNATIONAL PARTNERS

 • STUDY LEGAL ENGLISH | 2021 
 • TransLegal | 2021
 • CAMBRIDGE LAW STUDIO | 2020/21 
 • CAMBRIDGE LEGAL ENGLISH ACADEMY | 2020/21 

ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT | OPD  (latest)

 • TransLegal ecourse | Legal English Lab | Legal English Audit  (TransLegal) May 2021 
 • Study LEGAL ENGLISH for personal development and TOLES for professional career | LE Project (Louise Kulbicki, Study Legal English) May 2021
 • 1st International Digital Symposium #ALTEdigital2021 (ALTE | Association of Language Teachers in Europe) April 2021   The Digital Symposium has given language assessment practitioners and researchers the opportunity to discuss and share ideas about the most important and relevant issues in the field, among others: technology such as online testing, automarking, video call tests, remote proctoring, eye-tracking and gamification, but also other key issues such as the CEFR, social justice, migration, mediation and dealing with GDPR
 • The Future of Language Education - learning lessons from the pandemic (ECML | the European Centre for Modern Languages) April 2021 | The Covid pandemic has presented challenges for all sectors of education and has led to widespread changes in educational practices. These have greatly affected language teaching and learning across Europe
 • Online Cambridge Day in Poland (Cambridge Assessment English | Cambridge University Press) April 2021
 • The Complete Legal English Programme 'ILLUMINATE'  | LE Project (Catherine Mason | Cambridge Law Studio) December 2020 / January 2021
 • 'Ex Parte' ezine (pp.2-7) (electronic magazine) | newsletters | web workshops | LE Project (Mark Fletton, Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law) January 2021
 • Covid-19 and language education: Two challenges, one response (David Little, EAQUALS | European Association for Quality Language Services) December 2020
 • Assessing Adult Learners On-Line and Off-Line  (dr Grzegorz Śpiewak | MACMILLAN Education) December 2020
 • Legal Background & Quality Procedures  (telc | The European Language Certificates) November 2020
 • Online Academic English Conference | Better Learning  (Cambridge University Press) October 2020
 • EAQUALS Online Event 2020  #eaqualsonline  (European Association for Quality Language Services) October 2020
 • III KONGRES FRSE + ERASMUS 'Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji' (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) October 2020
 • ONLINE Research Seminar 2020 with Centre for Research in English Language Learning and Assessment  (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / CRELLA | Centre for Research in English Language Learning and Assessment) July 2020
 • Innovative Language Teaching Methods As Ways To Promote Multilingualism and Language Education (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / NESET | Network of Experts working on the Social dimension of Education and Training / European Commission) June 2020
 • EULETA WORLD CAFÉ 2020: An Online Meeting to Share Teaching Experiences During Lock-down (EULETA | The European Legal English Teachers' Association) June 2020
 • Intercultural Competence in English | Teaching the Culture Construct: Online (ELC | EUROPEAN LANGUAGE COMPETENCE) June 2020
 • Taking Your Students Online | Guided E-learning – Case Studies  (EAQUALS | European Association for Quality Language Services) June 2020
 • CEFR Matrix: A Quality Assurance for CEFR use (ECML | European Centre for Modern Languages at Council of Europe / EAQUALS) June 2020
 • Case Study from EC English | The Mother of Invention  (Gillian Davidson & David Byrne EAQUALS | European Association for Quality Language Services) June 2020
 • Teacher wellbeing in a time of crisis  (PASE | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych) June 2020
 • Online Assessment with Tom Kiddle, NILE (EAQUALS | European Association for Quality Language Services, May 2020)
 • World Intellectual Property Organization Services and Initiatives  (WIPO | World Intellectual Property Organization) May 2020
 • ALTE Principles of Good Practice | Guidelines for Development of Language for Specific Purposes | Language Tests for Access, Integration and Citizenship (ALTE | the Association of Language Testers in Europe) May 2020
 • Ensuring Excellence in the VLE with Julie Wallis, The London School (EAQUALS | European Association for Quality Language Services) May 2020
 • Language Assessment for Migration and Integration  (ALTE | the Association of Language Testers in Europe) May 2020
 • Bees or Butterflies? Teaching in Times of COVID-19  (Jeremy Harmer PEARSON) May 2020
 • Certyfikat językowy bez wychodzenia z domu  (Karol Granoszewski LanguageCert) April 2020
 • A Look Behind the Scenes with TELC IT Team  (The European Language Certificates) April 2020
 • Motivating Students  (David Bish EDUNATION) January 2020
 • Legal Sightseeing in Lublin |  the Legend of the Devil's Paw Imprint  (Louise Kulbicki SLE | STUDY LEGAL ENGLISH) Sep 2019

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA WYBRANYCH KONFERENCJI oraz SEMINARIÓW UCZELNIANYCH

 • Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning (UMCS / Study Legal English / EULETA) Lublin, 2019
 • Międzyuczelniane konferencje prawnicze w j. angielskim dla studentów i doktorantów - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i JM Rektora KUL (UMCS / KUL) Lublin, 2018 / 2019
 • Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej (UMCS / Personnel Training Institute) Lublin, 2018 
 • Poświadczanie biegłości językowej w akademickim systemie kształcenia - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS (ZdsPBJ UMCS / FRSE / MNiSW / RKdsCBJ UW / JOwS / IATEFL / Pearson) Lublin, 2014
 • Europejskie dni kształcenia językowego (UMCS / KUL / ZSS im. UE w Zamościu) Zamość, 2013
 • Wielojęzyczność w Europie a certyfikaty językowe (UMCS / WSzIA / Europe Direct) Zamość, 2009
 • Europejskie standardy nauczania i certyfikacji języków obcych (UMCS) Lublin, 2008

WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH UE REALIZOWANYCH Z UMCS oraz INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Akademicka Kadra Przyszłości"
 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Rozwój kompetencji nauczycieli inwestycją w przyszłość naszej szkoły i regionu"
 • TEMPUS IV  "The Joint Project to Develop a New Regional Master Programme" (2015)
 • Europejski Fundusz Społeczny "Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik" (2014/2015)
 • lektorat j. angielskiego z wykorzystaniem e-learningu dla studentów W-łu Prawa i Administracji UMCS, realizowany w oparciu o program oraz platformę internetową "Longman English Interactive" (LEI) na czterech poziomach zaawansowania A1 / A2 / B1 / B2 (Pearson Longman, 2008 - 2012) 

PUBLIKACJE 

 • 'Ex Parte' ezine (electronic magazine) pp.2-7 | Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law (2021)
 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem (2013)
 • Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guidebook (przekład)  wyd. Ad Rem, Lublin (1996)

Ogłoszenia

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LEKTORATU 

TUTAJ


SPRAWDŹ SIĘ I ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY


LEGAL ENGLISH - dodatkowe źródła i materiały

*  więcej - po zalogowaniu do systemu 'Wirtualny Kampus'


 Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją jubileuszową

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015  


 • Uniwersyteckie kursy językowe
  więcej informacji
    TUTAJ

 • Międzynarodowe egzaminy certyfikatowe
  więcej informacji TUTAJ