Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Małgorzata Chmielewska

mgr Małgorzata Chmielewska
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH, ZESPÓŁ DS. POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ
Funkcje
Dyrektor Centrum, Kierownik Zespołu Lektorów
Telefon
81 533 33 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.jezyki.umcs.pl
www.poswiadczanie.umcs.pl
Konsultacje


KONSULTACJE w sesji letniej 2017/18

* W związku z zamknięciem do odwołania podpiwniczenia w DS 'Amor', zapraszam do p. 2 na parterze w tymże budynku w poniższych terminach:


wtorki  godz. 12.3o - 13.3o, CNiCJO UMCS (DS 'Amor') p. 2 
czwartki   godz. 12.3o - 13.3o, CNiCJO UMCS (DS 'Amor') p. 2 


DYŻUR  ADMINISTRACYJNY 

wtorki  godz. 13.3o - 14.3o, CNiCJO UMCS (DS 'Amor') p. 2
Termin podstawowy (w sesji) końcowego zaliczenia dla III BW S1:
26.06.2018  godz. 12:00, s. 9 (26) w DS KRONOS (ul. Sowińskiego 17)
Osoba odpowiedzialna - mgr Małgorzata Jakubaszek 

Termin zerowy końcowego zaliczenia dla III BW S1:
11.05.2018  godz. 17:30 w Auli B na W-le PiA (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

O sobie

WYKSZTAŁCENIE:

  • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
  • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

PEŁNIONE FUNKCJE:

UPRAWNIENIA / LICENCJE / CZŁONKOSTWO:

  • egzaminator / administrator TOEIC
  • egzaminator / trener TELC
  • egzaminator / administrator TOLES
  • egzaminator PTE
  • egzaminator Cambridge ESOL (FCE)
  • egzaminator OKE ('Nowa Matura')
  • IATEFL member
  • ALTE individual affiliate

Ogłoszenia

Zapraszamy na  Kursy Językowe UMCS 

p o d   p a t r o n a t e m   JM   R e k t o r a 
Więcej informacji o ofercie oraz zapisach  TUTAJ 

Zapraszamy również do zdawania  międzynarodowych  egzaminów  certyfikatowych
Więcej informacji o ofercie, terminach oraz zapisach  TUTAJ 

U ł ó ż   z   n a m i   s w o j ą   p r z y s z ł o ś ć !