Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Krawczyk

dr Krzysztof Krawczyk
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ
Telefon
81 5337199
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje semestr letni 2019/2020:


01 lipca 2020 godzina 8.00-8.45


CKF pokój 04.


 


 

Adres

Langiewicza 22
20-032 Lublin

O sobie

 Kwalifikacje i uprawnienia:

1. Doktor nauk o kulturze fizycznej,

2. Menedżer sportu,

3. Trener klasy mistrzowskiej w piłce ręcznej, licencja kat. A - 2019/2020,

4. Koordynator Wojewódzki Osrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej ZPRP,

5. Instruktor: pływania, narciarstwa, windsurfingu, piłki nożnej, lekkiej atletyki, gimnastyki,

6. Ratownik WOPR, sternik motorowodny, żeglarz jachtowy,

 

Zainteresowania naukowe:

1. Fizjologia wysiłku fizycznego i medycyna sportowa,

2. Biomechanika i ocena parametrów ruchu człowieka,

3. Aktywność fizyczna i zdrowie studentów,

4. Ocena wskaźników zdrowia studentów,

5. Metodyka wychowania fizycznego,

6. Teoretyczne i praktyczne aspekty treningu w  piłce ręcznej,

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

1. Wykonawca w projekcie badawczym DS. 147 - "Wpływ aktywności fizycznej o różnej intensywności na wskaźniki zdrowia młodych osób", przy współpracy z Katedrą Nauk Biomedycznych i Instytutu Sportu AWF w Warszawie 2010-2013.

 2. Mazurek K, Krawczyk K, Żmijewski P, Norkowski H, Czajkowska A. "Effects of aerobic interval training versus continues moderate exercise programme on physical fitness, somatic features and blood lipid profile", Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2014, Vol 21, No 4, 844-849.

3. Krawczyk K, Bielecki T. "Physical activity of young women and the selected somatic indicators", Promotion of healthy lifestyle in European Countries, pod red. B. Sawickiego, s. 626-641, Lublin 2015.

4. Krawczyk K. "Selected parameters of anaerobic capacity and body tissue components in handball players from the premier league team". Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences,70 (25), 2015.

5. Mazurek K, Żmijewski P, Krawczyk K i wsp. "High intensity interval and moderate continuous cycle training in a physical education programme improves health-related fitness in young females", Biol. Sport 33:139-144, 2016.

6. Mazurek K, Żmijewski P, Czajkowska A, Krawczyk K, Wasilewska B. "Efekty zdrowotne różnych form treningu rekreacyjnego i sportowego", Prozdrowotne efekty aktywności fizycznej rekreacyjnej i sportowej, pod red. K,L Mazurek, Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016 s.103-120.

7. Krawczyk K. "Aktywność fizyczna młodych kobiet w odniesieniu do wskaźników somatycznych" Roczniki Naukowe nr 3 (13) WSWFiT w Białymstoku, s.11-22, 2015.

8. Krawczyk K. "Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej", Monografia, Wydawnictwo UMCS 2016.   

9. Krawczyk K. " Wydolność beztlenowa i budowa somatyczna zawodników zespołu piłki ręcznej mężczyzn na poziomie superligi". Monografia nr 31 AWF Kraków - Uwarunkowania fizjologiczno-biomechaniczne procesu treningowego, s. 134-139, 2016.

10. Czajkowska A., Mazurek K., Wiśniewski A., Kęska A., Tkaczyk J., Krawczyk K., Pałka M., Mazurek T. "Insufficient physical activity increases cardiovascular risk in women with low birth mass". Biomedical Human Kinetics, 9, s 1-6, 2017.

11. Norkowski H., Krawczyk K." Efekty treningu interwałowego o maksymalnej intensywności wysiłku na przykładzie zawodnika prezentującego wysoki poziom sportowy w karate". Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie w Warszawie, 1, s. 10-14, 2017. 

12. Śledziewski D, Krawczyk K, Matuszewski Ł." An analysis of the longitudinal arch of the foot in children by measurements under static and dynamic conditions". Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska, 83 (2), 61-65, 2018. 

13. Krawczyk K, Słowak M. "Selected parameters of anaerobic capacity among players in various positions on the polish superleague handball team". Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, JKES 83 (28): 63-68, 2018.

14. Gryko K, Krawczyk K, Maliszewska I, Perkowski K. "Somatic and typological differentiation of first-year male and female students from the Jozef Pilsudski University od Physical Education in Warsaw". Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. Vol. 28, No. 4/: 5-14, 2019.