Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Krawczyk

dr Krzysztof Krawczyk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ
Telefon
81 5337199
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje  2023/2024 semestr zimowy:


 


Poniedziałek godz. 12.30 - 13.15.


Środa godz. 12.30 - 13.15.


 


Pokój nr 04 CKF.


Można też kontaktować się drogą mailową poza terminami konsultacji: krzysztof.krawczyk@umcs.pl


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Langiewicza 22
20-032 Lublin

O sobie

 Kwalifikacje i uprawnienia:

1. Doktor nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2. Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w kulturze fizycznej", Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

2. Menedżer sportu, Polska Korporacja Menedżerów Sportu w Warszawie.

3. Trener klasy mistrzowskiej w piłce ręcznej, licencja kat. A - 2023/2024.

4. Koordynator Wojewódzki Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

5. Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej.

6. Instruktor: pływania, narciarstwa, windsurfingu, piłki nożnej, lekkiej atletyki, gimnastyki.

7. Ratownik WOPR, sternik motorowodny, żeglarz jachtowy.

Zainteresowania naukowe:

1. Fizjologia wysiłku fizycznego i medycyna sportowa.

2. Biomechanika i ocena parametrów ruchu człowieka.

3. Aktywność fizyczna i zdrowie studentów.

4. Ocena wskaźników zdrowia studentów.

5. Metodyka wychowania fizycznego.

6. Teoretyczne i praktyczne aspekty treningu w  piłce ręcznej.

 

 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

1. Polskie Towarzystwo Biomechaniki.

2. Polskie Towarzystwo  Zespołowych Gier Sportowych.

4. ENAS - European Network of Academic Sports Services.

 

 

 


Działalność naukowa

Artykuły naukowe po roku 2014:

1. Wykonawca w projekcie badawczym DS. 147 - "Wpływ aktywności fizycznej o różnej intensywności na wskaźniki zdrowia młodych osób", przy współpracy z Katedrą Nauk Biomedycznych i Instytutu Sportu AWF w Warszawie 2010-2013.

 2. Mazurek K, Krawczyk K, Żmijewski P, Norkowski H, Czajkowska A. "Effects of aerobic interval training versus continues moderate exercise programme on physical fitness, somatic features and blood lipid profile", Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2014, Vol 21, No 4, 844-849.

3. Krawczyk K, Bielecki T. "Physical activity of young women and the selected somatic indicators", Promotion of healthy lifestyle in European Countries, pod red. B. Sawickiego, s. 626-641, Lublin 2015.

4. Krawczyk K. "Selected parameters of anaerobic capacity and body tissue components in handball players from the premier league team". Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences,70 (25), 2015.

5. Mazurek K, Żmijewski P, Krawczyk K i wsp. "High intensity interval and moderate continuous cycle training in a physical education programme improves health-related fitness in young females", Biol. Sport 33:139-144, 2016.

6. Mazurek K, Żmijewski P, Czajkowska A, Krawczyk K, Wasilewska B. "Efekty zdrowotne różnych form treningu rekreacyjnego i sportowego", Prozdrowotne efekty aktywności fizycznej rekreacyjnej i sportowej, pod red. K,L Mazurek, Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016 s.103-120.

7. Krawczyk K. "Aktywność fizyczna młodych kobiet w odniesieniu do wskaźników somatycznych" Roczniki Naukowe nr 3 (13) WSWFiT w Białymstoku, s.11-22, 2015.

8. Krawczyk K. "Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej", Podręcznik, Wydawnictwo UMCS 2016.   

9. Krawczyk K. " Wydolność beztlenowa i budowa somatyczna zawodników zespołu piłki ręcznej mężczyzn na poziomie superligi". Monografia nr 31 AWF Kraków - Uwarunkowania fizjologiczno-biomechaniczne procesu treningowego, s. 134-139, 2016.

10. Czajkowska A., Mazurek K., Wiśniewski A., Kęska A., Tkaczyk J., Krawczyk K., Pałka M., Mazurek T. "Insufficient physical activity increases cardiovascular risk in women with low birth mass". Biomedical Human Kinetics, 9, s 1-6, 2017.

11. Norkowski H., Krawczyk K." Efekty treningu interwałowego o maksymalnej intensywności wysiłku na przykładzie zawodnika prezentującego wysoki poziom sportowy w karate". Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie w Warszawie, 1, s. 10-14, 2017. 

12. Śledziewski D, Krawczyk K, Matuszewski Ł." An analysis of the longitudinal arch of the foot in children by measurements under static and dynamic conditions". Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska, 83 (2), 61-65, 2018. 

13. Krawczyk K, Słowak M. "Selected parameters of anaerobic capacity among players in various positions on the polish superleague handball team". Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, JKES 83 (28): 63-68, 2018.

14. Gryko K, Krawczyk K, Maliszewska I, Perkowski K. "Somatic and typological differentiation of first-year male and female students from the Jozef Pilsudski University od Physical Education in Warsaw". Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. Vol. 28, No. 4/: 5-14, 2019.

15. Kowal M, Sorokowski P, Nowak J, Orzechowski S, Żurek G, Zurek A, Juszkiewicz A, Wojtycka L, Sieniuć W, Poniatowska M, Tarnowska K, Kowalska K, Drabik K, Łukaszek P,  Krawczyk K, Stefaniak T, Danek N. "No relationship betweeen the digit ratios (2D:4D) and salivary testosterone change: Study on men under an acute exercise". Nature. Scientific Reports (2020) 10:10068 / https://doi.org/10.1038/s41598-020-66915-9.

16. Krawczyk K, Kulik K, Kulik J, Nowiński W. "Projektowanie szkolenia sportowego w piłce ręcznej na etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej". Podręcznik, Red. J Kulik. Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Warszawa, 2020.

17. Krawczyk K. "Assessing selected parameters of targeted fitness among youth training handball". Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, JKES 91 (30):21-27, 2020.

18. Krawczyk K. "Selected parameters of anaerobic fitness and somatic components among super-league team handballers playing various positions". Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences, JKES 92 (30):41-46, 2020.    

19. Krawczyk K, Bielecki T, Kędracki B, Bielecka A."Assessment of the level of somatic indexes, aerobic capacity and physical activity of young women". Journal of Yoga and Physiotherapy. 2021; 9(1):555753.

20. Krawczyk K, Bielecki T, Kędracki B, Bielcka A. "Health-promoting effects of participation in physical activity by female UMCS students". Journal of Yoga and Physiotherapy. 2022; 10(2):555782. 

21. Krawczyk K,  Norkowski H, Bielecki T. Analysis of the level of aerobic and anaerobic fitness indices of handball players of the Polish Super League Konferencja Naukowa AWF Kraków 2023. Do opublikowania.

22. Krawczyk K, Kulik J. Selected fitness parameters of targeted youth practicing handball as part of the OSPR project in 2018-2021. Konferencja Naukowa AWF Kraków 2023. Do opublikowania.