Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Agnieszka Różycka

mgr Agnieszka Różycka
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Funkcje
Z-ca Dyrektora Centrum
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnc.umcs.lublin.pl
www.jezyki.umcs.pl
Konsultacje

 


Konsultacje w letniej sesji egzaminacyjnej:


wtorek : 8.30 -9.30 (28.06, 5.07)


czwartek : 8.30- 9.30 ( 30.06 ) dodatkowy dyżur 6.07 ( środa) w tych samych godzinach.


 


urlop: 7-29.07.2022