Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Agnieszka Różycka

mgr Agnieszka Różycka
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Funkcje
Z-ca Dyrektora Centrum
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnc.umcs.lublin.pl
www.jezyki.umcs.pl
Konsultacje

 


Konsultacje we wrześniu: ( od dnia 8.09.2021)


wtorek: 9.00-10.00


środa :  9.00-10.00


Konsultacje odbywają się na Ms Teams w zespole KONSULTACJE .


 Dyżur administracyjny wtorek 10.00-11.00 CNiCJO Radziszewskiego 18