Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Agnieszka Różycka

mgr Agnieszka Różycka
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Funkcje
Z-ca Dyrektora Centrum
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnc.umcs.lublin.pl
www.jezyki.umcs.pl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim:


Poniedziałek 11.30- 12.30 DS Amor p.2


Środa 13.15-14.15 DS Amor p.2


Terminy dyżurów mogą ulec zmianie.


Dyżur administracyjny:


Wtorek: 11.30- 12.30 p.2 DS Amor

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, 

Moje konsultacje w dniu 17.05.2023 odbędą się wyjątkowo w godz. 11.30 -12.30 w siedzibie CNiCJO w DS Amor.