Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Agnieszka Różycka

mgr Agnieszka Różycka
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Funkcje
Z-ca Dyrektora Centrum
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnc.umcs.lublin.pl
www.jezyki.umcs.pl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23:


poniedziałek 11.30-12.30 CNiCJO DS Amor  p.2


czwartek 8.30- 9.30  CNiCJO DS Amor p.2


DYŻUR ADMINISTRACYJNY


czwartek 11.30-12.30  CNiCJO DS Amor p.2