Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Marta Slávik

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje wyłącznie drogą mailową lub przez messanger-kiedykolwiek.


 


Wszystkie zajęcia prowadzone są wyłącznie przez Wirtualny Kampus.


Proszę kontaktować się ze mną poprzez maila lub w pilnych sprawach przez messanger.


 


 


 


 


 


 

O sobie

Koordynator ds. studiów w języku angielskim


Ogłoszenia

Osoby posiadające certyfikaty mogą być zwolnione z zajęć z części ogólnej. Cześć specjalistyczną należy zaliczyć obowiązkowo w umówionym terminie.

Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/1023/181136-zal-1-z-linkami-.pdf


Kursy polecane przez Centrum:
https://www.umcs.pl/pl/kursy.htm

 

Nadprogramową nieobecność na zajęciach należy obowiązkowo odrobić na konsultacjach.

Nieobecność należy odpracować jak najszybciej 1:1- czyli 1 nieobecność na zajęciach równa się 1 obecności na konsultacjach.

Nie można łączyć nieobecności i zaliczyć kilku na 1 konsultacjach.