Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Ewa Orłowska

Telefon
81 533 33 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnicjo.umcs.pl
www.poswiadczanie.umcs.pl
Konsultacje

LEKTORATY w SEM. LETNIM 2020/21
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021  zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym za pośrednictwem rekomenrdowanych przez władze UMCS narzędzi, tj. platformy Moodle 'Wirtualny Kampus' oraz aplikacji Microsoft Teams w następujących sekcjach:


 Introduction to International Legal English [4/4] (czwarty semestr lektoratu z czterech)


The Lawyer's English Language Coursebook [1/2] (pierwszy semestr lektoratu z dwóch)
International Legal English [4/5] (czwarty semestr lektoratu z pięciu)
International Legal English [2/5] (drugi semestr lektoratu z pięciu)
 The Lawyer's English Language Coursebook [2/2] (drugi semestr lektoratu z dwóch)
 The Lawyer's English Language Coursebook [2/3] (drugi semestr lektoratu z trzech)
Dodatkowe materiały źródłowe z zakresu 'Legal English' oraz oferta międzynarodowych egzaminów certyfikatowych - sekcja 'Ogłoszenia'.


e-Konsultacje


Semestr letni 2020/21


•  Ms Teams (dla moich studentów)


•  uniwersytecka poczta elektroniczna


poniedziałki i wtorki  14.15 - 15.15


       


 


 


 


 

O sobie

WYKSZTAŁCENIE 

 • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
 • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W UMCS

 • Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS (od 2013)
 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS (od 2003) wcześniej jako Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMCS (od 1990)
 • Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UMCS (1986 - 1990) obecnie pod nazwą Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

PEŁNIONE FUNKCJE 

 • członek Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS
 • przewodnicząca Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w CNiCJO UMCS
 • koordynator ds. jakości kształcenia językowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
 • egzaminator z języka angielskiego na egzaminach doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS 
 • członek Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej
 • członek Komisji Egzaminacyjnej z Języka Angielskiego dla przewodników oraz pilotów wycieczek powołanej przez Marszałka woj. lubelskiego 
 • koordynator ds. międzynarodowych egzaminów prawniczych z języka angielskiego Test Of Legal English Skills (TOLES)
 • Z-ca Dyrektora CNiCJO UMCS ds. Certfyfikacji Języków Obcych (2003 - 2018)

LICENCJE  |  UPRAWNIENIA  |  CZŁONKOSTWO

 • ALTE individual affiliate
 • EULETA individual member
 • IATEFL member
 • członek PTN
 • egzaminator / trener / letter rater TELC (j. angielski ogólny i biznesowy)
 • egzaminator TELC (j. polski)
 • egzaminator PTE 
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / administrator ETS Global (TOEIC / TFI)

NAGRODY  |  ODZNACZENIA 

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2013)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2004)
 • nagrody JM Rektora UMCS "za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

WYNIKI ANKIET OCENY ZAJĘĆ

 • SZ 2019/20  →  5.97
 • SL 2018/19    5.95
 • SZ 2018/19  →  5.94
 • SL 2017/18   5.97
 • SZ 2017/18    5.90

OPINIE  |  REKOMENDACJE  |  ZAŚW. O WSPÓŁPRACY

 • dostępne na życzenie 

ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT | OPD  (latest)

 • The Complete Legal English Programme  (Ms Catherine Mason | Cambridge Law StudioUniversity of Cambridge) December 2020
 • Assessing Adult Learners On-Line and Off-Line  (dr Grzegorz Śpiewak | MACMILLAN Education) December 2020
 • 'Ex Parte' ezine (pp.2-7) (electronic magazine) | newsletters | web workshops (Mr Mark Fletton, Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law) January 2021
 • Legal Background & Quality Procedures  (telc | The European Language Certificates) November 2020
 • CUP Online Academic English Conference | Better Learning  (Cambridge University Press) October 2020
 • EAQUALS Online Event 2020  #eaqualsonline  (European Association for Quality Language Services) October 2020
 • III KONGRES FRSE + ERASMUS 'Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji' (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) October 2020
 • “The Language-Culture connection and how to deal with it in training”  (Dr. Rudi Camerer  SIETAR DEUTSCHLAND, August 2020)

 • “Paradigms, Pandemics & Power: Lessons for Intercultural Communication Theory & Practice”  (Dr. Milton J. Bennet Intercultural Development Research Institute, August 2020)

 • ONLINE Research Seminar 2020 with Centre for Research in English Language Learning and Assessment  (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / CRELLA | Centre for Research in English Language Learning and Assessment, July 2020)

 • Innovative Language Teaching Methods As Ways To Promote Multilingualism and Language Education (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / NESET | Network of Experts working on the Social dimension of Education and Training / European Commission, June 2020)

 • EULETA WORLD CAFÉ 2020: An Online Meeting to Share Teaching Experiences During Lock-down (EULETA | The European Legal English Teachers' Association, June 2020)
 • Intercultural Competence in English | Teaching the Culture Construct: Online (EUROPEAN LANGUAGE COMPETENCE, June 2020)
 • Taking Your Students Online | Guided E-learning – Case Studies  (EAQUALS, June 2020)
 • CEFR Matrix: A Quality Assurance for CEFR use (ECML Council of Europe | EAQUALS, June 2020)
 • Case Study from EC English | The Mother of Invention (Gillian Davidson & David Byrne EAQUALS, June 2020)
 • Teacher wellbeing in a time of crisis (PASE, June 2020)
 • Online Assessment with Tom Kiddle, NILE (EAQUALS, May 2020)
 • World Intellectual Property Organization Services and Initiatives (WIPO, May 2020)
 • ALTE Principles of Good Practice | Guidelines for Development of Language for Specific Purposes | Language Tests for Access, Integration and Citizenship (ALTE, May 2020)
 • Ensuring Excellence in the VLE with Julie Wallis, The London School (EAQUALS, May 2020)
 • Language Assessment for Migration and Integration  (ALTE, May 2020)
 • Bees or Butterflies? Teaching in Times of COVID-19 (Jeremy Harmer PEARSON, May 2020)
 • Teaching Engaging Classes for Exam Success (Billie Jago PEARSON, May 2020)
 • Certyfikat językowy bez wychodzenia z domu  (Karol Granoszewski LanguageCert, April 2020)
 • A Look Behind the Scenes with TELC IT Team (telc, April 2020)
 • Motivating Students (David Bish EDUNATION, Jan 2020)
 • Nic się nie bój czyli jak umacniać autorytet nauczycielski w korpoświecie  (Joanna Rek-Faber EDUNATION, Jan 2020)
 • Legal Sightseeing in Lublin |  the Legend of the Devil's Paw Imprint  (Louise Kulbicki STUDY LEGAL ENGLISH, Sep 2019)

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA WYBRANYCH KONFERENCJI oraz SEMINARIÓW UCZELNIANYCH

 • Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning (UMCS / Study Legal English / EULETA) Lublin, 2019
 • Międzyuczelniane konferencje prawnicze w j. angielskim dla studentów i doktorantów - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i JM Rektora KUL (UMCS / KUL) Lublin - organizowane cyklicznie od 2013
 • Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej (UMCS / Personnel Training Institute) Lublin, 2018 
 • Poświadczanie biegłości językowej w akademickim systemie kształcenia - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS (ZdsPBJ UMCS / FRSE / MNiSW / RKdsCBJ UW / JOwS / IATEFL / Pearson) Lublin, 2014
 • Europejskie dni kształcenia językowego (UMCS / KUL / ZSS im. UE w Zamościu) Zamość, 2013
 • Wielojęzyczność w Europie a certyfikaty językowe (UMCS / WSzIA / Europe Direct) Zamość, 2009
 • Europejskie standardy nauczania i certyfikacji języków obcych (UMCS) Lublin, 2008

WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH UE REALIZOWANYCH Z UMCS oraz INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Akademicka Kadra Przyszłości"
 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Rozwój kompetencji nauczycieli inwestycją w przyszłość naszej szkoły i regionu"
 • TEMPUS IV  "The Joint Project to Develop a New Regional Master Programme" (2015)
 • Europejski Fundusz Społeczny "Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik" (2014/2015)
 • Projekt Unijny "Europejski Prawnik Lubelszczyzny" (2013)
 • lektorat j. angielskiego z wykorzystaniem e-learningu dla studentów W-łu Prawa i Administracji UMCS, realizowany w oparciu o program oraz platformę internetową "Longman English Interactive" (LEI) na czterech poziomach zaawansowania A1 / A2 / B1 / B2 (Pearson Longman, 2008 - 2012) 

PUBLIKACJE 

 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem (2013)

Ogłoszenia

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LEKTORATU 

TUTAJ


SPRAWDŹ SIĘ I ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY


LEGAL ENGLISH - dodatkowe źródła i materiały

*  więcej - po zalogowaniu do systemu 'Wirtualny Kampus'


 Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją jubileuszową

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015  


 • Uniwersyteckie kursy językowe
  więcej informacji
    TUTAJ

 • Międzynarodowe egzaminy certyfikatowe
  więcej informacji TUTAJ