Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Ewa Orłowska

Telefon
81 533 33 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnicjo.umcs.pl
www.poswiadczanie.umcs.pl
Konsultacje

e-Konsultacje | wrzesień 2021 : Ms Teams (dla studentów); uniwersytecka poczta elektroniczna


poniedziałek i czwartek   08.15 - 09.15


  


    


 


 


 


 

O sobie

WYKSZTAŁCENIE 

 • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
 • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W UMCS

 • Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS (od 2013)
 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS (od 2003) wcześniej jako Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMCS (od 1990)
 • Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UMCS (1986 - 1990) obecnie pod nazwą Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

PEŁNIONE FUNKCJE 

 • członek Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS
 • przewodnicząca Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w CNiCJO UMCS
 • koordynator ds. jakości kształcenia językowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
 • egzaminator z języka angielskiego na egzaminach doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS 
 • członek Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej 
 • koordynator ds. międzynarodowych egzaminów prawniczych z języka angielskiego Test Of Legal English Skills (TOLES)
 • Z-ca Dyrektora CNiCJO UMCS ds. Certfyfikacji Języków Obcych (2003 - 2018)

LICENCJE  |  UPRAWNIENIA  |  CZŁONKOSTWO

 • ALTE individual affiliate
 • EULETA individual member
 • IATEFL member
 • członek PTN
 • egzaminator / trener / letter rater TELC (j. angielski ogólny i biznesowy)
 • egzaminator TELC (j. polski)
 • egzaminator PTE 
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / administrator ETS Global (TOEIC / TFI)

NAGRODY  |  ODZNACZENIA 

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2013)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2004)
 • nagrody JM Rektora UMCS "za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

WYNIKI ANKIET OCENY ZAJĘĆ

 • średnia ocena za okres 2018/19 - 2020/21 : 5,95

OPINIE  |  REKOMENDACJE  |  ZAŚW. O WSPÓŁPRACY

 • dostępne na życzenie 

LEGAL ENGLISH' PROJECTS with INTERNATIONAL PARTNERS

 • STUDY LEGAL ENGLISH | 2021 
 • TransLegal | 2021
 • CAMBRIDGE LAW STUDIO | 2020/21 
 • CAMBRIDGE LEGAL ENGLISH ACADEMY | 2020/21 

 ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT | OPD  (latest)

 • The Culture-Language Connection : The Missing Link" | SIETAR the Society for Intercultural Education, Training & Research, September 2021
 • INTERCULTURAL COMMUNICATION : Corporate Cultures & Intercultural Effectiveness (Dr Rudi Camerer) | elc European Language Competence, September 2021
 • Study LEGAL ENGLISH for personal development and TOLES for professional career | LE Project (Louise Kulbicki, Study Legal English) May 2021
 • TransLegal ecourse | Legal English LabLegal English Audit  (TransLegal) May 2021 
 • 1st International Digital Symposium #ALTEdigital2021 (ALTE | Association of Language Teachers in Europe) April 2021

  The Digital Symposium gives language assessment practitioners and researchers the opportunity to discuss and share ideas about the most important and relevant issues in our field: ones connected to technology such as online testing, automarking, video call tests, remote proctoring, eye-tracking and gamification, but also other key issues such as the CEFR, social justice, migration and dealing with GDPR
 • The Future of Language Education - learning lessons from the pandemic (ECML | the European Centre for Modern Languages) April 2021
 • Online Cambridge Day in Poland (Cambridge Assessment English | Cambridge University Press) April 2021
 • The Complete Legal English Programme  (Ms Catherine Mason | Cambridge Law StudioUniversity of Cambridge) December 2020
 • Assessing Adult Learners On-Line and Off-Line  (dr Grzegorz Śpiewak | MACMILLAN Education) December 2020
 • 'Ex Parte' ezine (pp.2-7) (electronic magazine) | newsletters | web workshops (Mr Mark Fletton, Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law) January 2021
 • Legal Background & Quality Procedures  (telc | The European Language Certificates) November 2020
 • CUP Online Academic English Conference | Better Learning  (Cambridge University Press) October 2020
 • EAQUALS Online Event 2020  #eaqualsonline  (European Association for Quality Language Services) October 2020
 • III KONGRES FRSE + ERASMUS 'Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji' (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) October 2020
 • “The Language-Culture connection and how to deal with it in training”  (Dr. Rudi Camerer  SIETAR DEUTSCHLAND, August 2020)

 • “Paradigms, Pandemics & Power: Lessons for Intercultural Communication Theory & Practice”  (Dr. Milton J. Bennet Intercultural Development Research Institute, August 2020)

 • ONLINE Research Seminar 2020 with Centre for Research in English Language Learning and Assessment  (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / CRELLA | Centre for Research in English Language Learning and Assessment, July 2020)

 • Innovative Language Teaching Methods As Ways To Promote Multilingualism and Language Education (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / NESET | Network of Experts working on the Social dimension of Education and Training / European Commission, June 2020)

 • EULETA WORLD CAFÉ 2020: An Online Meeting to Share Teaching Experiences During Lock-down (EULETA | The European Legal English Teachers' Association, June 2020)
 • Intercultural Competence in English | Teaching the Culture Construct: Online (EUROPEAN LANGUAGE COMPETENCE, June 2020)
 • Taking Your Students Online | Guided E-learning – Case Studies  (EAQUALS, June 2020)
 • CEFR Matrix: A Quality Assurance for CEFR use (ECML Council of Europe | EAQUALS, June 2020)
 • Case Study from EC English | The Mother of Invention (Gillian Davidson & David Byrne EAQUALS, June 2020)
 • Teacher wellbeing in a time of crisis (PASE, June 2020)
 • Online Assessment with Tom Kiddle, NILE (EAQUALS, May 2020)
 • World Intellectual Property Organization Services and Initiatives (WIPO, May 2020)
 • ALTE Principles of Good Practice | Guidelines for Development of Language for Specific Purposes | Language Tests for Access, Integration and Citizenship (ALTE, May 2020)
 • Ensuring Excellence in the VLE with Julie Wallis, The London School (EAQUALS, May 2020)
 • Language Assessment for Migration and Integration  (ALTE, May 2020)
 • Bees or Butterflies? Teaching in Times of COVID-19 (Jeremy Harmer PEARSON, May 2020)
 • Teaching Engaging Classes for Exam Success (Billie Jago PEARSON, May 2020)
 • Certyfikat językowy bez wychodzenia z domu  (Karol Granoszewski LanguageCert, April 2020)
 • A Look Behind the Scenes with TELC IT Team (telc, April 2020)
 • Motivating Students (David Bish EDUNATION, Jan 2020)
 • Nic się nie bój czyli jak umacniać autorytet nauczycielski w korpoświecie  (Joanna Rek-Faber EDUNATION, Jan 2020)
 • Legal Sightseeing in Lublin |  the Legend of the Devil's Paw Imprint  (Louise Kulbicki STUDY LEGAL ENGLISH, Sep 2019)

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA WYBRANYCH KONFERENCJI oraz SEMINARIÓW UCZELNIANYCH

 • Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning (UMCS / Study Legal English / EULETA) Lublin, 2019
 • Międzyuczelniane konferencje prawnicze w j. angielskim dla studentów i doktorantów - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i JM Rektora KUL (UMCS / KUL) Lublin - organizowane cyklicznie od 2013
 • Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej (UMCS / Personnel Training Institute) Lublin, 2018 
 • Poświadczanie biegłości językowej w akademickim systemie kształcenia - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS (ZdsPBJ UMCS / FRSE / MNiSW / RKdsCBJ UW / JOwS / IATEFL / Pearson) Lublin, 2014
 • Europejskie dni kształcenia językowego (UMCS / KUL / ZSS im. UE w Zamościu) Zamość, 2013
 • Wielojęzyczność w Europie a certyfikaty językowe (UMCS / WSzIA / Europe Direct) Zamość, 2009
 • Europejskie standardy nauczania i certyfikacji języków obcych (UMCS) Lublin, 2008

WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH UE REALIZOWANYCH Z UMCS oraz INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Akademicka Kadra Przyszłości"
 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Rozwój kompetencji nauczycieli inwestycją w przyszłość naszej szkoły i regionu"
 • TEMPUS IV  "The Joint Project to Develop a New Regional Master Programme" (2015)
 • Europejski Fundusz Społeczny "Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik" (2014/2015)
 • Projekt Unijny "Europejski Prawnik Lubelszczyzny" (2013)
 • lektorat j. angielskiego z wykorzystaniem e-learningu dla studentów W-łu Prawa i Administracji UMCS, realizowany w oparciu o program oraz platformę internetową "Longman English Interactive" (LEI) na czterech poziomach zaawansowania A1 / A2 / B1 / B2 (Pearson Longman, 2008 - 2012) 

PUBLIKACJE 

 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem (2013)

Ogłoszenia

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LEKTORATU 

TUTAJ


SPRAWDŹ SIĘ I ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY


LEGAL ENGLISH - dodatkowe źródła i materiały

*  więcej - po zalogowaniu do systemu 'Wirtualny Kampus'


 Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją jubileuszową

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015  


 • Uniwersyteckie kursy językowe
  więcej informacji
    TUTAJ

 • Międzynarodowe egzaminy certyfikatowe
  więcej informacji TUTAJ