Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Ewa Orłowska

Telefon
81 533 33 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.jezyki.umcs.pl
www.poswiadczanie.umcs.pl
Konsultacje

SEMESTR LETNI 2019/20


* Aktualizacja 21.03.2020

Zapraszam moich Studentów do sprawnego dołączenia do właściwego kursu na platformie Moodle WIRTUALNY KAMPUS (szczegóły przesłane via USOS):


Introduction to International Legal English [2/4] (drugi semestr lektoratu)


Introduction to International Legal English [4/4] (czwarty semestr lektoratu) 


International Legal English [2/5] (drugi semestr lektoratu)


International Legal English [4/5] (czwarty semestr lektoratu)


 


Wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów w UMCS zostały zawieszone co najmniej do 15 kwietnia 2020  → Zarządzenie Rektora UMCS Nr 18/2020 z dn. 11.03.2020


Informacje dotyczące naszych zajęć oraz realizacji materiału przewidzianego programem studiów znajdą Państwo w korespondencji mailowej przesyłanej przeze mnie na bieżąco via USOS. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z szerokim wachlarzem materiałów źródłowych z zakresu 'Legal English' zamieszczonych na moim profilu w sekcji 'Ogłoszenia'.  


Wszystkich Państwa proszę o rozwagę i zachowanie najwyższej ostrożności. Jak pokazuje życie oraz przykład innych, od nas samych w ogromnej mierze zależy przebieg tej wyjątkowej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy  #zostańwdomu 


WHO on COVID-19


W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy


ewa.orlowska@umcs.pl


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

O sobie

WYKSZTAŁCENIE:

studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS (od 2013 r);  
 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS (od 2003 r) wcześniej jako Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMCS (od 1990 r);
 • Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UMCS (1986 - 1990) obecnie pod nazwą Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • członek Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS
 • przewodnicząca Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
 • koordynator ds. jakości kształcenia językowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
 • egzaminator z j. angielskiego na egzaminach doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
 • członek Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla pracowników Biblioteki oraz CKF UMCS
 • członek Komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • koordynator ds. międzynarodowych egzaminów prawniczych z j. angielskiego Test of Legal English Skills (TOLES)
 • Zastępca Dyrektora CNiCJO UMCS ds.Certyfikacji Języków Obcych (2003 - 2018)

 UPRAWNIENIA / LICENCJE /CZŁONKOSTWO :

 • ALTE individual affiliate
 • EULETA individual member
 • IATEFL member
 • PTN member
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / trener + letter rater TELC (j.ang.)
 • egzaminator TELC (j.polski)
 • egzaminator / administrator TOEIC
 • egzaminator PTE

 NAGRODY / ODZNACZENIA :

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2013)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2004)
 • nagrody Rektora UMCS za "wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA WYBRANYCH KONFERENCJI UCZELNIANYCH :

 • Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning (UMCS / Study Legal English / EULETA) Lublin, 2019
 • Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej (UMCS / Personnel Training Institute) Lublin, 2018
 • Międzyuczelniane Konferencje Prawnicze w j.angielskim dla studentów (z KUL, WPiA UMCS - organizowane cyklicznie - 7), 2013 - 2019 
 • Poświadczanie biegłości językowej w akademickim systemie kształcenia ( ZdsPBJ UMCS / FRSE / MNiSW / RK ds CBJ UW / JOwS / IATEFL / PEARSON) Lublin, 2014
 • Europejskie dni kształcenia językowego (UMCS / KUL / ZSS im. UE w Zamościu) Zamość, 2013
 • Wielojęzyczność w Europie a certyfikaty językowe (UMCS / WSzIA / Europe Direct) Zamość, 2009
 • Europejskie standardy nauczania i certyfikacji języków obcych (UMCS) Lublin, 2008

WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH UE REALIZOWANYCH Z UMCS :

 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 "Akademicka Kadra Przyszłości" 
 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 " Rozwój kompetencji nauczycieli inwestycją w przyszłość naszej szkoły i regionu"
 • TEMPUS IV " The Joint Project to Develop a New Regional Master Programme" (2015)
 • Europejski Fundusz Społeczny " Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik" (2014 / 2015)
 • Projekt unijny "Europejski Prawnik Lubelszczyzny" (2013)
 • lektorat j. angielskiego z wykorzystaniem e-learningu dla studentów W-łu Prawa i Administracji UMCS, w oparciu o program oraz platformę "Longman English Interactive" (LEI) na czterech poziomach zaawansowania (Pearson Longman, 2008 - 2012) 

 PUBLIKACJE :

 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy (2013)

Ogłoszenia

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LEKTORATU 

TUTAJ


SPRAWDŹ SIĘ I ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY


LEGAL ENGLISH - dodatkowe żródła i materiały


 Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją jubileuszową

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015  


 • Uniwersyteckie kursy językowe
  więcej informacji
    TUTAJ

 • Międzynarodowe egzaminy certyfikatowe
  więcej informacji TUTAJ