Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Ewa Orłowska

mgr Ewa Orłowska
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH, ZESPÓŁ DS. POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ
Funkcje
Z-ca Dyrektora Centrum
Telefon
81 533 33 63
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.jezyki.umcs.pl
www.poswiadczanie.umcs.pl
Konsultacje

Urlop: 24 lipca - 7 września 2018


Konsultacje we wrześniu 2018:


wtorki i czwartki od 12.30 do 13.30 w CNiCJO (DS Amor) p.10 (ul. Radziszewskiego 18)


 


 


 

O sobie

WYKSZTAŁCENIE:

studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
studia podyplomowe 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • dyrektor ds. certyfikacji Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
 • członek Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS
 • przewodnicząca Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS
 • koordynator ds. jakości kształcenia językowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
 • egzaminator z j. angielskiego na egzaminach doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
 • członek Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla pracowników Biblioteki oraz CKF UMCS
 • członek Komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • koordynator ds. międzynarodowych egzaminów prawniczych z j. angielskiego Test of Legal English Skills (TOLES)

UPRAWNIENIA / LICENCJE /CZŁONKOSTWO :

 • egzaminator / administrator TOEIC
 • egzaminator / trener TELC
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator PTE
 • ALTE individual affiliate
 • IATEFL member

 


Ogłoszenia

 

 

Zapraszamy na  Kursy Językowe UMCS  

 

p o d   p a t r o n a t e m   JM   R e k t o r a 
Więcej informacji o ofercie w semestrze zimowym 2017/18

i zapisach - http://www.umcs.pl/pl/zapisy.htm 

Zapraszamy również do zdawania  międzynarodowych  egzaminów  certyfikatowych

 

Więcej informacji o ofercie, terminach oraz zapisach - http://www.umcs.pl/pl/cnicjo.htm 

 

U ł ó ż   z   n a m i  s w o j ą   p r z y s z ł o ś ć !