Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Ewa Orłowska

mgr Ewa Orłowska
Stanowisko
starszy wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.cnicjo.umcs.pl
Konsultacje

 


Konsultacje | wrzesień 23
wtorek 08.15 - 09.15
czwartek 08.15 - 09.15


  MS Teams
  po wcześniejszym umówieniu


Kalendarz akademicki | 2022/23 
tutaj


"CHANGING ENGLISHES" ("an urgent issue 4 teachrs") course | York St.John University supported by BRITISH COUNCIL https://changingenglishes.online/


"This year’s European youth capital is having a ball, with great food and nightlife part of the vibrant, multicultural scene – plus a stunning old town" https://www.theguardian.com/travel/2023/jul/01/young-at-heart-polands-party-city-of-lublin-european-youth-capital


"The Future of English : Global Perspectives" by Mina Patel, Mike Solly & Steve Copeland https://www.britishcouncil.org/future-of-english


What went down at LegalEdCon 2023 : 1: What can we learn from lawfluencers; 2: meet the legal training innovators https://www.legalcheek.com/lc-careers-posts/what-went-down-at-legaledcon-2023/


Can Chat GPT teach me legal English? Study Legal English: https://www.youtube.com/watch?v=HlRWcjP4H2k


The Council of Europe's New CEFR - CV : Old & Familiar, or Interesting News? by Dr Rudi Camerer & Judith Mader | elc - European Language Competence : https://www.youtube.com/watch?v=IkdoA2w3POA


Why Certify Your Language Competence?  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


    


 


 


 


 

O sobie

WYKSZTAŁCENIE 

 • studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej (UMCS) 
 • studia podyplomowe angl. 'Public Relations and Media Marketing' (UMCS)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ W UMCS

 • Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS (od 2013 do 2021)
 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS (od 2003) wcześniej jako Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMCS (od 1990)
 • Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UMCS (1986 - 1990) obecnie pod nazwą Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

PEŁNIONE FUNKCJE 

 • członek Uczelnianego Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS (2013 - 2021)
 • przewodnicząca Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w CNiCJO UMCS (2013 - 2020)
 • koordynator ds. jakości kształcenia językowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
 • egzaminator z języka angielskiego na egzaminach doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS 
 • członek Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla Pracowników Biblioteki oraz Centrum Kultury Fizycznej (2017 - 2021)
 • koordynator ds. międzynarodowych egzaminów prawniczych z języka angielskiego Test Of Legal English Skills (TOLES)
 • Z-ca Dyrektora CNiCJO UMCS ds. Certfyfikacji Języków Obcych (2003 - 2018)

LICENCJE  |  UPRAWNIENIA  |  CZŁONKOSTWO

 • EC European Digital Educational Hub
 • ALTE individual affiliate
 • EULETA individual member
 • IATEFL member
 • członek PTN
 • egzaminator / trener / letter rater TELC (j. angielski ogólny i biznesowy)
 • egzaminator TELC (j. polski)
 • egzaminator PTE 
 • egzaminator / administrator TOLES
 • egzaminator / administrator ETS Global (TOEIC / TFI)

NAGRODY  |  ODZNACZENIA 

 • dyplom Homo Didacticus  | 2. edycja)
 • dyplom Homo Didacticus (1. edycja) przyznany przez Władze UMCS  za wyróżniającą się pracę dydaktyczną" na podstawie najwyższych ocen otrzymanych od studentów 
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2014)
 • Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2013)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2004)
 • nagrody JM Rektora UMCS "za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni"

WYNIKI ANKIET OCENY ZAJĘĆ

 • średnia ocena za okres 2018/19 - 2020/21 : 5,95

OPINIE  |  REKOMENDACJE  |  ZAŚW. O WSPÓŁPRACY

 • dostępne na życzenie 

 

'LEGAL ENGLISH' PROJECTS with INTERNATIONAL PARTNERS

 • TOLES  |  2022
 • STUDY LEGAL ENGLISH  •  video  |  2021 
 • TRANSLEGAL  |  2021
 • CAMBRIDGE LAW STUDIO & TOLES  |  2020/21 
 • CAMBRIDGE LEGAL ENGLISH ACADEMY  |  2020/21 

 ONLINE PROFESSIONAL DEVELOPMENT | OPD  (latest) 

 • Bring People Together - thee Power of Interaction : diversophy Gaming for Cultural & Linguistic Competence by dr George F. Simmons | webinar ICC; czerwiec
 • ChaGPT for the Language Classroom by Nick Peachy | Webinar ICC; lipiec
 • The Integration of 21st Century Skills in the Language Classroom | 2023 ICC Conference; maj 2023
 • Language Learning Experiences That Push Learners out of their Comfort Zone by Prof Nikolay Slavkov | Webinar ICC; kwiecień 2023
 • The Council of Europe's New CEFR - CV : Old & Familiar, or Interesting News? by Dr Rudi Camerer & Judith Mader | elc - European Language Competence | Webinar - ICC; marzec 2023 
 • Teaching & Learning during the Pandemic : Lessons Learnt, Present Practices, and New Opportunities by Dr Julio Gimenez | Webinar - ICC; marzec 2023
 • Can Chat GPT teach me legal English? Study Legal English with Louise Kulbicki; luty 2023
 • Towards a European Digital Citizenship (City, University of London | The City Law School | ISEL Institute for the Study of European Laws) grudzień 2022 
 • II Dzień Jakości Kształcenia w UMCS | grudzień 2022
 • V Kongres Edukacji / 35-lecie Programu Erasmus+ : Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji — pod patronatem Ministra Edukacji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (FRSE | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; ELL | European Language Label; UW | Uniwersytet Warszawski) 27 października 2022
 • INTERCULTURAL COMMUNICATION : Gender – Hierarchy – Conflict : Teaching Critical Issues in Intercultural Training | Ed Schein “Humble Leadership”  elc European Language Competence, October 2022

 • KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI : Odporność psychiczna. Jak ją budować?  |  Jak być bardziej asertywnym  (FSPS | Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką) październik 2022

 • INTERCULTURAL COMMUNICATION : War in Europe : A critical blind spot in intercultural training?  elc European Language Competence, September 2022 | Council of the EU : Europe, from war to peace  https://www.youtube.com/watch?v=hbj2cQs_q60 
 • Praca hybrydowa a zdrowe relacje (MEDICOVER) | czerwiec 2022
 • A new Council of Europe Recommendation on Language Education (ECML & Council of Europe) czerwiec 2022
 • Strategia a realizacja kształcenia akademickiego (IRSW | Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego) czerwiec 2022
 • Jak radzić sobie ze stresem i emocjami w pracy  |  Jak być bardziej asertywnym  (FSPS | Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką) czerwiec 2022
 • A new Council of Europe Recommendation on Language Education (ECML & Council of Europe) czerwiec 2022
 • The Future of Language Education - Learning Lessons from the Pandemic (European Centre for Modern Languages & Council of Europe) maj 2022
 • Language learners’ voices – lessons learned from Covid  |  YT  (European Centre for Modern Languages & Council of Europe) maj 2022
 • Academic integrity from the second-language user's perspective by Prof. Diane Pecorari from City University of Hong Kong (National Academic Integrity Network & EAOUALS) maj 2022
 • Quality Hybrid Language Teaching  (Robert Hanley | EAQUALS) kwiecień 2022
 • Using Authentic Video in Language Learning and Teaching (Thom Kiddle Nile & Elena Deleyeto La Cruz | EAQUALS) marzec 2022
 • Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2: dobre praktyki, nowe innowacje (CJO | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) luty 2022
 • The Impact of Covid on Language Education (Peter Brown | Professional Network Forum & ECML) styczeń 2022
 • TRANSLEGAL : ONLINE TOOLS & IDEAS | Legal English webinar  (Matt Firth | & Peter Torma | TransLegal) November 2021
 • Study LEGAL ENGLISH for Development and TOLES for Professional Career | Legal English Project (Louise Kulbicki from Study Legal English | Ewa Orłowska & Małgorzata Chmielewska with Students from UMCS) June 2021
 •  20 years of the Common European Framework of Reference  (dr Nick Naville from Cambridge Assessment English) September 2021
 • 'Ex Parte' ezine (pp.2-7) (electronic magazine) | newsletters | web workshops (Mr Mark Fletton, Cambridge Legal English Academy CLEA · English for Law) January 2021
 • INTERCULTURAL COMMUNICATION : Corporate Cultures & Intercultural Effectiveness (Dr Rudi Camerer) | elc European Language Competence, September 2021
 • Study LEGAL ENGLISH for personal development and TOLES for professional career | LE Project (Louise Kulbicki, Study Legal English) May 2021
 • TransLegal ecourse | Legal English Lab | Legal English Audit  (TransLegal) May 2021 
 • 1st International Digital Symposium #ALTEdigital2021 (ALTE | Association of Language Teachers in Europe) April 2021
 • The Future of Language Education - learning lessons from the pandemic (ECML | the European Centre for Modern Languages) April 2021
 • Online Cambridge Day in Poland (Cambridge Assessment English | Cambridge University Press) April 2021
 • The Complete Legal English Programme  (Ms Catherine Mason | Cambridge Law StudioUniversity of Cambridge) December 2020
 • Assessing Adult Learners On-Line and Off-Line  (dr Grzegorz Śpiewak | MACMILLAN Education) December 2020
 • III KONGRES FRSE + ERASMUS 'Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji' (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) October 2020
 • “The Language-Culture connection and how to deal with it in training”  (Dr. Rudi Camerer  SIETAR DEUTSCHLAND, August 2020)

 • “Paradigms, Pandemics & Power: Lessons for Intercultural Communication Theory & Practice”  (Dr. Milton J. Bennet Intercultural Development Research Institute, August 2020)

 • ONLINE Research Seminar 2020 with Centre for Research in English Language Learning and Assessment  (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / CRELLA | Centre for Research in English Language Learning and Assessment, July 2020)

 • Innovative Language Teaching Methods As Ways To Promote Multilingualism and Language Education (ALTE | The Association of Language Testers in Europe / NESET | Network of Experts working on the Social dimension of Education and Training / European Commission, June 2020)

 • EULETA WORLD CAFÉ 2020: An Online Meeting to Share Teaching Experiences During Lock-down (EULETA | The European Legal English Teachers' Association, June 2020)
 • Intercultural Competence in English | Teaching the Culture Construct: Online (EUROPEAN LANGUAGE COMPETENCE, June 2020)
 • CEFR Matrix: A Quality Assurance for CEFR use (ECML Council of Europe | EAQUALS, June 2020)
 • ALTE Principles of Good Practice | Guidelines for Development of Language for Specific Purposes | Language Tests for Access, Integration and Citizenship (ALTE, May 2020)
 • Language Assessment for Migration and Integration  (ALTE, May 2020)
 • Legal Sightseeing in Lublin |  the Legend of the Devil's Paw Imprint  (Louise Kulbicki STUDY LEGAL ENGLISH, Sep 2019)

ORGANIZACJA i WSPÓŁORGANIZACJA WYBRANYCH KONFERENCJI oraz SEMINARIÓW UCZELNIANYCH

 • Spread your wings and fly high, i.e. Legal English in Blended Learning (UMCS / Study Legal English / EULETA) Lublin, 2019
 • Międzyuczelniane konferencje prawnicze w j. angielskim dla studentów i doktorantów - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS i JM Rektora KUL (UMCS / KUL) Lublin - organizowane cyklicznie od 2013
 • Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej (UMCS / Personnel Training Institute) Lublin, 2018 
 • Poświadczanie biegłości językowej w akademickim systemie kształcenia - pod Honorowym Patronatem JM Rektora UMCS (ZdsPBJ UMCS / FRSE / MNiSW / RKdsCBJ UW / JOwS / IATEFL / Pearson) Lublin, 2014
 • Europejskie dni kształcenia językowego (UMCS / KUL / ZSS im. UE w Zamościu) Zamość, 2013
 • Wielojęzyczność w Europie a certyfikaty językowe (UMCS / WSzIA / Europe Direct) Zamość, 2009
 • Europejskie standardy nauczania i certyfikacji języków obcych (UMCS) Lublin, 2008

WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH UE REALIZOWANYCH Z UMCS oraz INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI 

 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Akademicka Kadra Przyszłości"
 • Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  "Rozwój kompetencji nauczycieli inwestycją w przyszłość naszej szkoły i regionu"
 • TEMPUS IV  "The Joint Project to Develop a New Regional Master Programme" (2015)
 • Europejski Fundusz Społeczny "Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik" (2014/2015)
 • Projekt Unijny "Europejski Prawnik Lubelszczyzny" (2013)
 • lektorat j. angielskiego z wykorzystaniem e-learningu dla studentów W-łu Prawa i Administracji UMCS, realizowany w oparciu o program oraz platformę internetową "Longman English Interactive" (LEI) na czterech poziomach zaawansowania A1 / A2 / B1 / B2 (Pearson Longman, 2008 - 2012) 

PUBLIKACJE 

 • TELC JĘZYK POLSKI B1-B2 SZKOŁA. Egzamin próbny 1  wyd. telc GmbH, Frankfurt nad Menem (2013)

Ogłoszenia

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU LEKTORATU 

TUTAJ


SPRAWDŹ SIĘ I ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY


 

UNIWERSYTECKIE KURSY JĘZYKOWE  TUTAJ

MIĘDZYNARODOWE EGZAMINY i CERTYFIKATY JĘZYKOWE

 

 


 Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją jubileuszową

Tak było. 70 lat lektoratów języków obcych w UMCS (1945 - 2015)
pod redakcją D. Dziełanowskiej, J. Maliszewskiego i T. Ochab

Wydawnictwo UMCS, 2015  


 • Uniwersyteckie kursy językowe
  więcej informacji
    TUTAJ

 • Międzynarodowe egzaminy certyfikatowe
  więcej informacji TUTAJ