Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Elżbieta Kowieska-Piłat

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Dyżury w sesji letniej 2019/20


 środa  10.00 - 11.00 


czwartek  10.00 - 11.00   


 


Jestem dostępna   w tych  terminach na MS Teams, zespół : francuski konsultacje, link:


 


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af600e13e778644 dc909300f50adea7ba%40thread.tacv2/conversations?groupId=27719581-762f-4d66-91d9-5f94d2530ac1&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


W razie potrzeby proszę zgłaszać się na videokonsultacje.


Urlop od 15.07 do 27. 08.2020.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

członek Językowej Komisji Egzaminacyjnej dla pracowników Biblioteki oraz CKF UMCS


Ogłoszenia

 

 

Ogłoszenia

Informacje o kursach językowych i egzaminach certyfikatowych znajdą państwo pod adresem:

www.umcs.pl/pl/aktualnosci-centrum-nauczania-i-certyfikacji-jezykow-obcych-umcs-w-lublinie,10259,kursy-jezykowe-w-semestrze-2016-17-w-cnicjo-umcs,38553.chtm