STUDENCI ARCHEOLOGII

Uroczysta Immatrykulacja dla studentów I roku stacjonarnych studiów I stopnia odbędzie się w dniu 1 października 2016 roku. Miejsce - Aula Wydziału Humanistycznego, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a (sala nr 36B).

Studenci archeologii - zbiórka o godzinie 11.30.
Obecność obowiązkowa.
Uczestników obowiązuje odświętny strój.


Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się z dniem 3 października 2016 roku.
Plany zajęć znajdują się na stronie:
http://www.umcs.pl/pl/instytut-archeologii,871.htm


Terenowe badania inwentaryzacyjne odbędą się w terminie 10-22.10.2016 r.

________________________________________________________________________________________

UWAGA !
Zajęcia w dniach 3-7.10.2016 roku prowadzone przez dr hab. E. Kłosińską zostały odwołane z powodu choroby.

    Aktualności