PROBLEMATYKA BADAWCZA:

 1. Czynna ochrona ex situ i in situ roślin zagrożonych wyginięciem i chronionych flory Polski. Reintrodukcja na Lubelszczyźnie, m.in.: ciemiężycy czarnej - Veratrum nigrum L. [CR] (w latach 2019, 2020), kosaćca bezlistnego - Iris aphylla L. [VU] (1992, 1993, 1995, 2008, 2018), lnu włochatego - Linum hirsutum L. [VU] (2008), pierwiosnki bezłodygowej - Primula vulgaris Huds. [EW] (1993), szczodrzeńca zmiennego - Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm. [EN] (2015, 2017-2019), widłaczka torfowego - Lycopodiella inundata (L.) Holub [EN] (1991), wielosiłu błękitnego - Polemonium caeruleum L. [VU] (1996), żmijowca czerwonego - Echium russicum J.F.Gmel. [CR] (1993, 2010-2013, 2015, 2017-2019).
 2. Aeropalinologia.
 3. Biologia kwitnienia roślin.
 4. Budowa i funkcje organów generatywnych i wegetatywnych roślin z różnych grup ekologicznych.
 5. Ocena przydatności wybranych gatunków bylin do nasadzeń jako roślin okrywowych.

Krótka prezentacja działań Ogrodu w zakresie ochrony ex situ i in situ zagrożonych gatunków roślin

 

 

ZORGANIZOWANO KONFERENCJE:

 1. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Roślina – źródłem materiału badawczego", 10-12 września 2019, Nałęczów.
 2. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Roślina – źródłem materiału badawczego", 21-23 czerwca 2017, Lublin.
 3. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”, 27 czerwca – 3 lipca 2016, Lublin.
 4. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Roślina – źródło materiału badawczego”, 20-23 września 2015, Lublin.
 5. Ogólnopolska Konferencja „Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych” w ramach XLIV Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS, 9-11 czerwca 2015, Lublin.
 6. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Roślina – źródło materiału badawczego”, 16-18 października 2013, Lublin.
 7. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-SzkoleniowaRoślina – źródło materiału badawczego”, 18-20 października 2012, Lublin.
 8. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie kolekcje roślin leczniczych – źródłem materiału badawczego”, 10-11 czerwca 2011, Lublin.
 9. XXXIX Zjazd Polskich Ogrodów BotanicznychPolskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, 23-25 maja 2010, Lublin-Kazimierz Dolny.
 10. XXXI Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych „Rola ogrodów botanicznych w zachowaniu bioróżnorodności roślin”, 24-27 maja 2000, Lublin.
 11. Międzynarodowe Sympozjum „Zagrożone i ginące gatunki roślin, ich ochrona i restytucja” oraz Zjazd Sekcji Dendrologicznej PTB, 7-9 czerwca 1994, Lublin.