Ogród Botaniczny UMCS jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę i zgromadzone kolekcje roślin..

Wstęp do Ogrodu możliwy jest tylko w godzinach otwarcia..

Na terenie Ogrodu zabrania się: 

 1. Zrywania i niszczenia roślin.
 2. Pozyskiwania roślin (sadzonek, owoców, nasion, zarodników) bez zezwolenia.
 3. Śmiecenia, zanieczyszczania wód, gleby, powietrza.
 4. Przenoszenia ławek, etykiet i innych elementów wyposażenia.
 5. Niszczenia urządzeń, elementów wyposażenia, architektury ogrodowej, itp.
 6. Hałasowania.
 7. Płoszenia i chwytania zwierząt, połowu ryb.
 8. Wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych.
 9. Wchodzenia do zbiorników wodnych, wspinania się na strome wzniesienia i głazy.
 10. Jeżdżenia na rowerach, wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach.
 11. Spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.
 12. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie odpowiada opiekun grupy.
 13. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką dorosłych.
 14. Fotografowanie dla celów niekomercyjnych jest nieodpłatne. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę, by nie niszczyć roślin i elementów architektury ogrodowej.
 15. W czasie burz i silnych wiatrów zwiedzający powinni opuścić Ogród dla własnego bezpieczeństwa.
 16. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożycia znalezionych owoców, nasion i innych części roślin oraz wody ze zbiorników i cieków wodnych.
 17. Ogród Botaniczny UMCS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
 18. Ogród Botaniczny UMCS jest miejscem publicznym i na jego terenie obowiązują przepisy dotyczące zachowania się w takich miejscach.

BARDZO PROSIMY WSZYSTKICH ZWIEDZAJĄCYCH
O PRZESTRZEGANIE REGULAMINU OGRODU