Ogród Botaniczny UMCS jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę i zgromadzone kolekcje roślin.

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA
OGRODU BOTANICZNEGO UMCS

ZWIEDZAJĄCY ZNAJDUJĄCY SIĘ NA TERENIE OGRODU BOTANICZEGO ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZEGO REGULAMINU

Ogród dostępny jest dla zwiedzających codziennie w godzinach podanych m.in. na stronie internetowej oraz przy wejściu do Ogrodu. Poza regularnymi godzinami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

 

.I. NA TERENIE OGRODU ZAKAZUJE SIĘ:

 1. Zrywania i niszczenia roślin.
 2. Pozyskiwania roślin (sadzonek, owoców, nasion, zarodników) bez zezwolenia.
 3. Śmiecenia, zanieczyszczania wód, gleby, powietrza.
 4. Przenoszenia ławek, etykiet i innych elementów wyposażenia.
 5. Niszczenia urządzeń, elementów wyposażenia, architektury ogrodowej, itp.
 6. Hałasowania.
 7. Płoszenia i chwytania zwierząt, połowu ryb.
 8. Wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych.
 9. Wchodzenia do zbiorników wodnych, wspinania się na strome wzniesienia i głazy.
 10. Jeżdżenia na rowerach, wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach i hulajnogach.
 11. Używania urządzeń zdalnie sterowanych (np. dronów). Chęć wykorzystania takich urządzeń musi być wcześniej uzgodniona z Dyrekcją Ogrodu.
 12. Spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających oraz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.  Z zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych wyłączony jest teren kawiarenki w okresie i godzinach jej funkcjonowania.Na tym terenie obowiązuje regulamin wewnętrzny Kawiarenki „Pod Redutą”.

II. NA TERENIE OGRODU OBOWIĄZUJĄ ZASADY:

 1. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką dorosłych.
 2. Za dzieci oraz szkody przez nie wyrządzone odpowiada opiekun.
 3. Fotografowanie dla celów niekomercyjnych jest nieodpłatne. Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę, by nie niszczyć roślin i elementów architektury ogrodowej.
 4. W czasie burz i silnych wiatrów zwiedzający powinni opuścić Ogród dla własnego bezpieczeństwa.
 5. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożycia znalezionych owoców, nasion i innych części roślin oraz wody ze zbiorników i cieków wodnych.
 6. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
 7. Ogród jest miejscem publicznym i na jego terenie obowiązują przepisy dotyczące zachowania się w takich miejscach.
 8. Ogród nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane niestosowaniem się do niniejszego Regulaminu, nieprzestrzeganiem zasad korzystania z obiektu zawartych w niniejszym regulaminie, a także ogólnych zasad BHP.
 9. W przypadku niestosowania się Regulaminu Ogrodu zwiedzający może zostać poproszony o natychmiastowe opuszczenie Ogrodu bez możliwości zwrotu kosztów biletu wstępu. Osoby łamiące Regulamin w sposób rażący mogą podlegać sankcjom wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego lub karnego.