Publikacje 2020

Wydanie książkowe

  1. Sikorski P., Sudnik‑Wójcikowska B. (red.), Rutkowski L., Cwener A., Wierzba M., Krechowski J., Sikorska D. 2020. Atlas turzyc z kluczami do oznaczania gatunków. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, ss. 260.

Publikacja w czasopismie recenzowanym

  1. Petruczynik A., Wróblewski K., Misiurek J., Plech T., Szalast K., Wojtanowski K.K., Mroczek T., Szymczak G., Waksmundzka-Hajnos M., Tutka P. 2020. Determination of Cytisine and N-Methylcytisine from Selected Plant Extracts by High-Performance Liquid Chromatography and Comparison of Their Cytotoxic Activity. Toxins 12 (9): in press.

Komunikaty konferencyjne

  1. Dąbrowska A. 2020. Gatunki roślin atrakcyjne dla trzmieli w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Rodzime czy obcego pochodzenia?. Materiały 57 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-12 marca 2020, Cieszyn: 93.
  2. Rysiak A., Cwener A. 2020. Analiza skuteczności zabiegów ochronnych przed barszczem Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi Manden. dla obszaru Natura 2000 Żurawce. Materiały Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Green week 2020: Nowy początek dla ludzkości i natury” w ramach I UE Green week w Lublinie „Spacer żywiołów – woda, ziemia, powietrze”, Lublin: 13-14.
  3. Rysiak K., Dąbrowska A., Chernetskyy M., Cwener A., Szymczak G. 2020. Przedstawiciele rodziny różowatych (Rosaceae) w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie pożytkiem dla entomofauny. Materiały 57 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-12 marca 2020, Cieszyn: 100.
  4. Sugier P., Krawczyk R., Urban D., Okoń S., Wójcik M., Czarnecka J., Sugier D., Sęczyk Ł., Szymczak G., Chernetskyy M., Cwener A. 2020. Potrzeba ochrony czynnej mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. w Polsce środkowo-wschodniej. Materiały Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Green week 2020: Nowy początek dla ludzkości i natury” w ramach I UE Green week w Lublinie „Spacer żywiołów – woda, ziemia, powietrze”, Lublin: 19-21.
  5. Włodarczyk K., Wielbo J., Marek-Kozaczuk M., Wdowiak-Wróbel S., Szymczak G., Chernetskyy M. 2020. Genetyczna i fenotypowa różnorodność izolatów szczodrzeńca zmiennego Chamaecytisus albus. Materiały Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Green week 2020: Nowy początek dla ludzkości i natury” w ramach I UE Green week w Lublinie „Spacer żywiołów – woda, ziemia, powietrze”, Lublin: 31-33.