Publikacje 1981-1990

Publikacje w czasopismach recenzowanych

  1. Petrowicz M. 1981. Szczodrzyn czerniejący – Lembotropsis nigricans (L.) Griseb. w Polsce. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 36 (16): 193-215.
  2. Petrowicz M. 1982. Rozmnażanie i uprawa krajowych gatunków szczodrzeńców. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 37 (26): 313-328.
  3. Kozak K. 1983. Charakterystyka Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie i jego działalność. Wiadomości Botaniczne 27 (2): 140-144.
  4. Franszczak-Być M., Petrowicz M. 1984. Wyniki prac nad introdukcją kilku rzadkich i chronionych krajowych gatunków roślin. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 39: 83-93.
  5. Franszczak-Być M., Petrowicz M. 1985. Obserwacje nad rozwojem w uprawie niektórych przedstawicieli flory polskiej na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Wiadomości Botaniczne 29 (3): 233-250.
  6. Teske E. 1986. Is Impatiens balsamina a qualitative short-day plant?. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 55 (1): 107-113.
  7. Teske E. 1988. Hipoteza florigenu po 50 latach. Wiadomości Botaniczne 32 (2): 95-104.

Przewodnik

  1. Chmielewski J.T., Sawicki R. 1986. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie. Przewodnik. Wyd. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin.

Artykuł popularnonaukowy

  1. Kozak K. 1981. Ogród Botaniczny w Lublinie. Parki i Ogrody polskie. Kwiaty 1: 4-5.